Nyretransplanterte sparer tid ved å ta blodprøver hjemme

prc3b8vetaking-foto-nils-tore-vethe-e1544607486496.jpg
Hvert år får omtrent 300 nordmenn ny nyre. Disse må jevnlig inn på sykehus for å ta blodprøve slik at medisinene de tar blir riktig dosert. Avdeling for farmakologi og Avdeling for transplantasjonsmedisin startet i 2018 et prosjekt der pasientene kan ta blodprøve selv hjemme og sende inn til sykehuset. Slik sparer både pasienter og helsevesenet betydelige ressurser. Foto: Nils Tore Vethe.

Å tilpasse legemiddeldoseringen individuelt ved hjelp av laboratorietester er en vanlig prosedyre hos nyretransplanterte. Men å komme inn til sykehuset for å ta blodprøve og vente på analysesvar tar lang tid for pasientene. Nå vil vi tilpasse selve prøvetakingen også. Vi flytter prøvetakingen til hjemmet slik at pasientene selv kan ta hånd om det og får en mye enklere hverdag. 

Tekst av: Nils Tore Vethe, farmasøyt og seksjonsleder, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus.
Foto: Karin Pettersen, May Ellen Lauritsen, Nils Tore Vethe.

Hvert år får opp mot 300 personer en nyre. Alle trenger jevnlig oppfølgning resten av livet for å unngå komplikasjoner og bivirkninger.

I 2018 startet vi et prosjekt for å forenkle og forbedre oppfølgingen av nyretransplanterte. Nyretransplanterte må blant annet bruke immundempende legemidler for å unngå at immunforsvaret deres angriper den transplanterte nyren. Blodprøvetaking og balansering av den immundempende behandlingen står sentralt i oppfølgingen, men dette er også tidkrevende for både pasientene og sykehuset.

Vethe forfatterbilde
Nils Tore Vethe, farmasøyt og seksjonsleder, Avdeling for farmakologi, OUS.

Vi ønsker derfor å komme fram til et nytt konsept som gjør det mulig for pasientene å ta en del av blodprøvene hjemme og sende til sykehuslaboratoriet via vanlig postgang.

Persontilpasning av den immundempende behandlingen er allerede standard praksis etter nyretransplantasjon. Det går ut på at vi vurderer graden av immundemping målt ut i fra legemiddelnivå i en blodprøve. Vi kan dermed justere doseringen for å sikre tilstrekkelig effekt med minst mulig bivirkninger.

Ressurskrevende for alle parter

I dag må pasientene møte opp på poliklinikk eller legekontor for å ta blodprøver. De bruker mye tid på å reise, kanskje også sitte i kø, vente på poliklinikk, samt ta seg fri fra jobb.

Helsevesenet bruker også betydelige ressurser på blodprøvetakingen som skal utføres til spesifikke tidspunkter etter at forrige legemiddeldose er inntatt. Slik det fungerer i dag vil legen i mange tilfeller få analyseresultatet i etterkant av møte med pasienten og må da ta kontakt via telefon for å informere pasienten om videre behandling.

«Oppmøte tidlig om morgenen for blodprøvetaking til oppfølging av immundempende medisinering, når du først har time hos legen på ettermiddagen, virker jo ulogisk. Med lange reiseavstander går hele dagen. Med selvutført prøvetaking kan pasienten enten sende den inn noen dager før han har time, eller ta prøven samme dag og ha den med seg når han kommer til kontroll. Det at pasientene selv tar prøven tror vi vil gjøre at flere tar riktig dose til riktig tid. For organtransplanterte vil dette igjen medføre bedre overlevelse av det transplanterte organet og bedre livskvalitet. Dette er en vinn-vinn situasjon», Karsten Midtvedt , overlege ved Seksjon for nyremedisin og klinisk ansvarlig for studien.

Nyutviklet analysemetode brukt i pasientstudie

Legemidlet takrolimus er vanlig i den immundempende behandlingen etter nyretransplantasjon.

I prosjektet utviklet vi først en analysemetode der det kan måles takrolimus i en liten bloddråpe. Deretter gjennomførte vi en pasientstudie hvor et nytt redskap for å ta selve blodprøven ble brukt, og sammenlignet denne mot vanlige blodprøveglass. Det nye prøvetakingsredskapet samler opp kun noen få mikroliter blod fra fingertuppen.

27 nyretransplanterte pasienter deltok i studien og gjennomførte prøvetaking og analyser. Et tverrfaglig team bestående av lege, farmasøyter, bioingeniører og sykepleiere stod for oppfølging av pasientene i studien.

Plate med tiper Foto Karin Pettersen
På laboratoriet: Sykehusets innovasjonsavdeling har bidratt med støtte til utvikling av analysemetoden. Firmaet Sandoz, en Novartis divisjon, har bidratt til delfinansiering av pasientstudien.

«Studien har vært omfattende, med 12-timers doseintervaller og prøver fra morgen til kveld. Heldigvis har alt ligget til rette på Klinisk forskningspost hvor studien har blitt gjennomført. I tillegg har pasientene vært svært motiverte, de ser virkelig nytten av denne studien, og hvordan det kan forenkle deres hverdag. De forteller oss at de føler de er med på å ‘skape fremtiden’», Marte Theie Gustavsen, stipendiat ved Seksjon for nyremedisin.

Gevinster ved å flytte prøvetakingen til hjemmet

Takrolimus er et godt eksempel på hvor langt dagens praksis for persontilpasset legemiddelbehandling har kommet. En genetisk test er med på å fastsette startdosen hos hver enkelt pasient, og videre justeres behandlingen ved hjelp av legemiddelmålinger i blodprøver.

Men det er rom for forbedringer, og hjemmeprøvetaking kan ha flere fordeler. Det vil ikke bare være tids- og ressursbesparende for pasientene og helsevesenet, men det vil også medføre økt involvering og mestring av egen helse.

Det vil gi muligheter for bedre dialog mellom pasient og helsevesen, samt tettere og mer spesifikk oppfølging hos pasienter med forhøyet risiko og dermed forebygging av komplikasjoner.

I noen tilfeller ønsker vi å ta flere prøver i løpet av en dag for å få et helhetlig bilde av pasientens legemiddeleksponering. Da vil hjemmeprøvetaking være en praktisk løsning. Når pasienten tar prøven selv og sender til laboratorium før avtalt legetime, vil prøvesvaret være klart til møtet mellom pasient og lege.

«Dagens persontilpassede dosering av takrolimus utnytter det minst informative blodprøvetidspunktet, nemlig rett før neste dose skal tas. Med prøvetaking i hjemmet vil vi kunne få data fra mer informative tidspunkter som sammen med dataverktøy kan gi vesentlig bedre tilpasset dosering til hver enkelt pasient», Anders Åsberg, seksjonsleder og professor  ved Nyrefysiologisk laboratorium.

Prøvebeholder Foto Nils Tore Vethe
Det nye prøvetakingsredskapet samler opp kun noen få mikroliter blod.

En liten bloddråpe er nok

Analyseinstrumentene har med tiden blitt svært gode. Vi kan nå analysere legemidler i kun noen få mikroliter blod og samtidig ha god sikkerhet i målingene.

De siste årene har det også skjedd viktige nyvinninger når det gjelder selvutført prøvetaking, og de nye prøvetakingsredskapene sikrer et nøyaktig blodvolum i prøven samtidig som brukervennligheten har blitt bedre for pasienten.

Alt i alt gjør dette at vi for utvalgte legemidler kan utføre presise målinger i en bloddråpe.

 

«Pasienten tar prøven ved å stikke seg i fingeren slik man gjør ved måling av blodsukker. Men i dette tilfellet sender pasienten prøvebeholderen i en konvolutt til sykehuset for videre analyse. Den nye teknologien gjør at vi kan utføre presise målinger i en liten bloddråpe», Stein Bergan, forsker og professor ved Klinisk farmakologi på Rikshospitalet.

Veien videre

Det er både ønskelig og mulig å utvide hjemmeprøvetakingen for å måle også andre legemidler. I denne sammenheng vil grundig metodeutvikling og validering være avgjørende for å sikre tilstrekkelig kvalitet.

Foruten laboratorie- og klinisk rettet utvikling, vil etablering av god digital informasjonsflyt mellom pasient og sykehus være viktig for kvaliteten ved hjemmeprøvetaking i fremtiden.

Det er flere fagområder ved sykehuset som utvikler hjemmebaserte tjenester, der Innovasjonsavdelingens Nettverk for hjemmebasert sykehusbehandling bidrar til samhandling og kunnskapsdeling på tvers av avdelinger.

Så langt har arbeidet vårt fokusert på laboratorierettet utvikling og teknisk validering av mikroprøvetaking hos nyretransplanterte. I 2019 tar vi sikte på å etablere et opplæringsprogram for pasienter, og i samarbeid med pasientene ønsker vi å evaluere hvordan selvutført prøvetaking fungerer i praksis.

Les mer om Klinisk farmakologi på OUS sine hjemmesider

3 kommentarer om “Nyretransplanterte sparer tid ved å ta blodprøver hjemme

  1. Tilbaketråkk: Innovasjon i OUS – fordi vi må, vil og kan

  2. Tilbaketråkk: Slagkraftig laboratoriemedisin gir bedre persontilpasset behandling

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s