Vi er skapt for bevegelse

Den som ikke setter av tid til trening må før eller senere sette av tid til sykdom. Tekst: Toril Moe og Merete Holen Rimstad, spesialrådgivere fysisk aktivitet, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Foto: Oslo universitetssykehus. Mennesker med psykiske lidelser dør mellom 10 og 15 år tidligere enn andre – og rusavhengige opp til 25 år tidligere. De fleste av disse dør …

Fortsett Vi er skapt for bevegelse

trichotillomania

Avhengig av å nappe ut hår

Tenk deg at hver gang du blir stresset så finner du ro ved å nappe ut egne hårstrå. Til slutt har du nappet ut så mye at du har bare flekker i hodebunnen. Slik kan det være for de som lever med en hårnappingslidelse. Tekst: Erna Marie Moen, kognitiv terapeut, Angst- og tvangslidelsespoliklinikken, Oslo universitetssykehus. Foto: Shutterstock. …

Fortsett Avhengig av å nappe ut hår

Rusavhengige blir lenger i behandling med hesteassistert terapi

Mange rusavhengige faller ofte ut av ordinær behandling. Å kombinere den med hesteassistert terapi viser at de både blir lenger i behandlingsforløpet og har større sannsynlighet for å fullføre. Tekst: Ann Kern-Godal, PhD Stipendiat, Solveig Godtlund, hesteterapeut Stallen, Oslo universitetssykehus. Hestene er donert av Lions Oslo og Slemdal. Foto/Video: May Cicilie Voldhaug, Stab kommunikasjon, Oslo …

Fortsett Rusavhengige blir lenger i behandling med hesteassistert terapi

Tør å spørre om rusbehandlingen virker

Skam, skyld og dårlig moral har ofte vært forklaringer på at pasienter med rus- og avhengighetsproblemer ikke har møtt opp til behandling. I dag har vi kunnskapsbelegg for å si "Ikke skyld på pasienten!". Tekst: Hilde Lytomt Harwiss, prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste (TSB). Foto: TSB. Vi vet at risikofaktorer for å droppe ut er mindre relatert …

Fortsett Tør å spørre om rusbehandlingen virker

«Hva sa du?» Fem tips for de med hørselstap

Kunnskap, åpenhet og avkobling er viktige stikkord for å leve bedre når hørselen svikter. Tekst: Hege Saltnes, seksjonsleder og spesialist i psykiatri og Anders B. Bisgaard, kommunikasjonsrådgiver, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP). Foto: Shutterstock. Vi erfarer at rehabiliteringsfasen ofte ikke blir god og systematisk nok for personer med hørselstap. Det medfører at …

Fortsett «Hva sa du?» Fem tips for de med hørselstap

Funksjon ved psykoselidelse

Hva har personer som rammes av psykose til felles? Kanskje virker spørsmålet ganske innlysende – psykose er jo fellesnevneren? Så enkelt er det imidlertid ikke. Psykose er nemlig ikke én bestemt sykdom, men et symptom eller et tegn på en forvirringstilstand.  Tekst: June Ullevoldsæter Lystad, psykolog/Ph.D. og forsker, Karl Otto Hagland, overlege og seksjonsleder, Seksjon …

Fortsett Funksjon ved psykoselidelse

Det er mulig å bli helt frisk fra spiseforstyrrelser

Tekst: Anne-Lise Kvakland og Jeanette Skjønhaug, familieterapeuter og spesialsykepleiere, Poliklinikk, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP). Foto: Shutterstock I behandling av spiseforstyrrelser bruker vi flerfamilieterapi. En behandlingsform der flere familier går i gruppeterapi sammen. Spiseforstyrrelse er en alvorlig psykisk lidelse som oftest oppstår i ungdomstiden. Ungdommene som kommer til gruppen har diagnosen anoreksi eller bulimi. I behandling …

Fortsett Det er mulig å bli helt frisk fra spiseforstyrrelser

Slutt å normalisere smerter hos kvinner

Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene. Omlag 10 prosent av kvinner i fruktbar alder lider av sykdommen. Enda så alvorlig sykdommen er, omgis den av massiv uvitenhet og taushet. Tekst: Gudveig Storhaug, Leder Endometrioseforeningen Norge og med støtte fra Anton Langbrekke, overlege Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Shutterstock og OUS. Jeg kunne fortalt dere utallige historier …

Fortsett Slutt å normalisere smerter hos kvinner

Psykiske traumer kan gjøre deg fysisk syk

Med Europas terrorbilde og den stadig økende flyktningestrømmen vil antallet personer med psykiske traumer øke. Vår studie undersøker hvordan traumene også påvirker kroppen. Til nå har vi funnet uoppdagede fysiske sykdommer hos alle deltakerne. Tekst: Erik Ganesh Iyer Søegaard, overlege, og Suraj B. Thapa, overlege, Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus. Foto: Margrethe Falch, Stab Kommunikasjon, Oslo universitetssykehus. …

Fortsett Psykiske traumer kan gjøre deg fysisk syk

Mistanke om psykose? Ring TIPS-telefonen

Er du usikker på om du eller noen du er i kontakt med holder på å utvikle en psykose, er det ett nummer du bør ringe dersom du er tilhørende Oslo universitetssykehus: 907 95 555. Tjenesten sikrer rask vurdering av spesialist uten henvisning. Tekst: Kristine Gjermundsen, kommunikasjonsrådgiver ved TIPS Sør-Øst: Foto: TIPS-tjenesten. Video: Margrethe Falch, kommunikasjonsrådgiver, …

Fortsett Mistanke om psykose? Ring TIPS-telefonen