Hender

Organdonasjon – når død gir liv

Organtransplantasjon er for noen siste utvei for å overleve. Alle andre behandlingsmetoder er forsøkt og hjelper ikke. Pasienten er avhengig av et nytt organ for å leve videre. Så enkelt, men samtidig så utfordrende. Tekst: Annelene Foss Svingen, kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus. Det er opplagte grunner til at organdonasjon er krevende. Det utfordrer oss emosjonelt …

Fortsett Organdonasjon – når død gir liv

Hjertet banker fremdeles

Tross skepsis var Nordens første hjertetransplantasjon en suksess.  Legene visste at tiden var moden. Derfor fikk første pasient nytt hjerte i november 1983. Hjertet banker fortsatt for faget like mye som før. Møt Odd Geiran som forteller om historien bak denne milepælen i norsk medisinsk historie.  Tekst og foto: Margrethe Falch, Stab Kommunikasjon, Oslo universitetssykehus. - …

Fortsett Hjertet banker fremdeles

Hornhinne til transplantasjon

Hornhinnetransplantasjon – de fleste kan bli donor

Visste du at den vanligste formen for transplantasjon ikke omfatter de store organene som hjerte, lunger eller nyrer? Det er faktisk hornhinnetransplantasjon som er den hyppigst utførte transplantasjonen på verdensbasis, og i Norge utføres omkring 300 slike transplantasjoner hvert år. Ved en hornhinnetransplantasjon erstattes den syke eller skadede hornhinnen med en klar donorhornhinne. Hornhinnen har …

Fortsett Hornhinnetransplantasjon – de fleste kan bli donor

Blodgiver

Livsviktig dugnad

Blodbanken holder til i fjerde etasje i bygg 25 på Ullevål. Fine lokaler med de fleste fasiliteter gjør at du får lyst å sette deg i en av de dype stolene med ett nytt ukeblad fra hylla like ved. Strekke frem armen, slappe av og gjøre noe samfunnsnyttig samtidig høres da helt overkommelig ut. Tekst og foto: Margrethe Falch, Stab Kommunikasjon, Oslo universitetssykehus. Hvorfor er …

Fortsett Livsviktig dugnad

Svein Dueland

Fra cellegift til transplantasjon

Siden 2006 har en forskningsgruppe forsket på et nytt behandlingstilbud til pasienter med tykk- og endetarmskreft med spredning til kun lever, en pasientgruppe som vanligvis har dystre framtidsutsikter. De får transplantert inn en ny lever. Med denne metoden har overlevelsen vært dramatisk forbedret og forskningen har skapt stor internasjonal interesse. Tekst og foto: Margrethe Falch, Stab …

Fortsett Fra cellegift til transplantasjon

Illustrasjon av nyre

Vi trenger flere nyredonorer

Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Men tilgang til organer har de siste årene vært synkende, særlig nyrer fra levende givere. Dette har gitt et økende antall pasienter på venteliste for nyretransplantasjon. Sykehuset har iverksatt flere tiltak for å forsøke å løse problemet. Tekst: Oslo universitetssykehus. Foto: Shutterstock/Oslo universitetssykehus. Det …

Fortsett Vi trenger flere nyredonorer