Stor satsing på livsvitenskap vil gi bedre helsetjenester og økonomisk vekst

Ludvig Sollid gruppe
LIVSVITENSKAP: Innen livsvitenskap studeres levende organismer for å bedre forstå hva liv er, hva aldring og sykdom er og hvordan det økologiske samspillet fungerer. Foto: UiO/Kristin Ellefsen.

Livsvitenskap vil bidra til å løse store utfordringer innen helse og miljø. Universitetet i Oslo jobber for at Oslo skal bli verdensledende på forskning, utdanning og innovasjon innen livsvitenskap. Hva er livsvitenskap? Og hva vil det bety for befolkningen i regionen?

Tekst: Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo (UiO) og Carl Henrik Gørbitz, direktør UiO:Livsvitenskap.
Foto: UiO.

Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Livsvitenskap handler overordnet om å bedre forstå hva liv er, hva aldring og sykdom er og det økologiske samspillet mellom ulike organismer i naturen.

Studier av levende organismer er grunnlaget

Innen livsvitenskap studerer forskere oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer.

På helsesiden vil dette gi ny innsikt som gir bedre metoder for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer, for eksempel nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer.

Å håndtere antibiotikaresistens er også en stor utfordring mange av våre forskere jobber med. Her er Oslo universitetssykehus en sentral samarbeidspartner for universitetet.

På miljøsiden kan forskningen blant annet gi kunnskap som kan brukes til bærekraftig forvaltning av naturressurser, for eksempel fiskebestanden.

per-morten-sandset-pressebilde
Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved UiO.

Nye løsninger krever samarbeid på tvers av fag

For å løse store globale utfordringer innen helse og miljø trenger vi tverrfaglig samarbeid. De mest sentrale fagene innen livsvitenskap er biologi og medisin. Disse fagene kobles med nye avanserte analysemetoder fra fag som matematikk, kjemi, farmasi, fysikk og informatikk.

Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag brukes i tillegg for å forstå livsvitenskap i et helhetlig samfunnsperspektiv, for eksempel etiske eller økonomiske spørsmål som oppstår når vi vurderer å ta i bruk nyvinninger innen livsvitenskap.

Støtter tverrfaglige forskningsmiljøer og innovasjonsprosjekter

carlhg
Carl Henrik Gørbitz, direktør UiO:Livsvitenskap.

UiOs satsing på livsvitenskap UiO:Livsvitenskap har etablert seks tverrfaglige forskningsgrupper.

De studerer menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter.

I løpet av 2019 blir det etablert flere nye slike tverrfaglige forskningsgrupper.

  • Se video om ett av konvergensmiljøene som har en ny tilnærming til å utvikle persontilpasset kreftbehandling.

UiO:Livsvitenskap støtter også innovasjonsprosjekter der målet er å ta forskningen i bruk slik at den kommer pasienter og samfunn til gode. I mange av disse prosjektene, er det viktig med tett samarbeid med sykehus for at forskningen skal munne ut i bedre helsetjenester.

Se videoer med prosjekter som prøver å utvikle bedre kreftmedisin, bedre influensavaksine og teknologi som skal hjelpe personer med ryggmargsskade.

Nytt livsvitenskapsbygg blir et nav for samarbeid og verdiskaping

I tillegg til bedre helsetjenester som har stor verdi for både pasienter og samfunn, må universitet og sykehus jobbe sammen med næringslivet for å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser innen livsvitenskap. Her er vi bare i startgropa, men det er stor optimisme blant alle involverte i Osloregionen.

En av grunnene til optimismen, er at UiO fikk oppstartsbevilgning til et nytt livsvitenskapsbygg på statsbudsjettet for 2018. Når bygget står ferdig i 2024, blir det Norges største og mest avanserte forsknings- og undervisningsbygg.

Med bevilgningen følger det også forventninger om at virksomheten i bygget skal bidra til verdiskaping for pasienter og samfunn fra dag én. Vi har tro på at det vi har satt i gang av aktiviteter innen forskning, utdanning og innovasjon allerede, vil bidra til det.

Vi tror også livsvitenskapsbygget og aktivitetene der vil være et trekkplaster for å få de beste forskerne og studentene til å velge UiO og for å få nasjonale og internasjonale livsvitenskapsfirmaer til å velge Oslo for sin virksomhet.

Er du nysgjerrig på livsvitenskap?

Under den årlige Oslo Life Science-konferansen i februar, har UiO blant annet lysvandring med glimt av livsvitenskap i Botanisk hage 14. februar.
https://www.uio.no/life-science/oslo-life-science-conference/oslo-life-science-2019/lysvandring-botanisk-hage/

2 kommentarer om “Stor satsing på livsvitenskap vil gi bedre helsetjenester og økonomisk vekst

  1. Tilbaketråkk: Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

  2. Tilbaketråkk: Får ideene til å vokse

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s