Kjærlighetshormonet oxytocin – medaljens bakside

shutterstock_219176527

Oxytocin anses per i dag som gullstandard-behandling for å forebygge alvorlig blødning etter fødsel. Dog må medikamentet administreres med forsiktighet. Dette fordi man over tid har blitt mer oppmerksom på de kraftige effektene oxytocin har på hjerte-kar-systemet. En studie ved sykehusets fødeavdelinger undersøker nå om et annet stoff, carbetocin, kan være et tryggere alternativ.

Tekst: Maria Egeland Bøgh Bekkenes, anestesilege og klinisk stipendiat, OUS/UiO og Leiv Arne Rosseland, anestesilege, Akuttklinikken/Prehospital klinikk, OUS og professor, UiO.
Foto: Shutterstock og Ram Gupta, Oslo universitetssykehus.

I sentralnervesystemet fungerer oxytocin som et sterkt signalmolekyl som er viktig for utvikling av empatiske og sosiale evner, oppfattelse av smerter, humør og kjærlighet. Dette har gitt opphav til tilnavnet «kjærlighetshormonet».

Oxytocin er et hormon som av de fleste forbindes med fødsel og amming. Hormonet produseres i hypothalamus og frigis fra hypofysens baklapp. Oxytocin har effekter i mange typer celler og organer både hos menn og kvinner.

Gjennom frigivelse til blodet påvirkes blant annet hjertet, blodtrykk og nyrefunksjon, i tillegg til at det stimulerer til tømming av melk i brystene og at livmorens glatte muskelceller trekker seg sammen.

Gir oxytocin for å forebygge blødning

Oxytocin er i bruk klinisk til å stimulere sammentrekning av livmoren i forbindelse med vaginal forløsning, samt til å redusere blødning etter fødselen.

Oxytocin kan imidlertid føre til alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, betydelig blodtrykksfall og hjertebelastning, noe som medfører at medikamentet må brukes med stor forsiktighet hos hjertesyke og sirkulasjonspåvirkede pasienter.

I Norge har vi hatt tradisjon for å gi relativt store doser oxytocin på kort tid. Risikoen for alvorlige bivirkninger øker ved rask administrasjonstid.

maria.bekkenes
Maria Egeland Bøgh Bekkenes, anestesilege, OUS. Foto: privat.

 

Gjennom det siste tiåret har man oppnådd vesentlig reduksjon i alvorlige bivirkninger ved å redusere dosen som administreres, samt ved å bruke lengre tid på å gi medikamentet intravenøst.

Carbetocin et bedre alternativ?

Carbetocin er et nyere stoff som bidrar til å redusere alvorlig blødning etter forløsning.

Sammenlignet med oxytocin har dette stoffet vesentlig lengre virkningstid. Det er dokumentert at pasienter som får carbetocin har redusert blodtap sammenlignet med pasienter som får oxytocin.

Vi er nå i gang med en klinisk studie ved fødeavdelingene ved Oslo universitetssykehus, der vi sammenligner hjertebivirkninger hos pasienter som får carbetocin eller oxytocin i forbindelse med planlagt keisersnitt.

Studien er blindet for å bidra til mest mulig nøytral fortolkning av funnene. Pasientene rekrutteres til studien i forbindelse med informasjonsmøte eller poliklinisk kontakt med fødeavdelingen i forkant av den planlagte operasjonen.

leiv-arne-rosseland-foto-Ram-Gupta-OUS2015-hires-DSC_5145 (2)
Leiv Arne Rosseland, anestesilege, OUS. Foto: Ram Gupta, OUS.

Deltagelse i studien innebærer at det tas ekstra blodprøver det første døgnet under og etter keisersnittet, samt at hjerterytmen overvåkes ekstra nøye ved hjelp av en spesiell monitor, Holtermonitor, underveis i prosedyren.

Bivirkninger og smertelindringsforbruk de første 48 timer etter operasjonen registreres også hos pasientene som deltar i studien.

Det har tidligere vært signaler på at bruk av carbetocin kan medføre mindre belastning på hjertet, sammenlignet med bruk av oxytocin.

I tillegg er det i studier funnet data som peker i retning av at pasienter som har fått carbetocin opplever mindre bivirkninger og har mindre forbruk av sterke smertestillende medikament etter operasjonen, dog var ikke antall deltakere tilstrekkelig stort til å påvise statistisk signifikante resultat.

Dersom man ved denne studien kan påvise forskjeller i risiko for hjerterytmeforstyrrelser eller hjertebelastning til fordel for det ene eller andre medikamentet, kan dette ha betydning for retningslinjer for forebygging av alvorlig blødning etter keisersnittforløsning i Norge.

Flere dør som følge av mangel på tilgang

På verdensbasis er alvorlig blødning en av de ledende årsaker til dødsfall i forbindelse med barnefødsel. Et stort problem i lav-inntektsland er dårlig tilgang på rimelige og effektive medikament for forebygging av postpartumblødning.

Oxytocin er et relativt billig medikament, men krever kjøleskapsoppbevaring for å bevare sin effekt over tid, noe som gjør det utilgjengelig for mange fødende verden over.

Carbetocin derimot har vist seg å være vesentlig mer stabilt og holdbarheten i romtemperatur er opp til 3 år.

Ulempen er at carbetocin per i dag er betydelig dyrere enn oxytocin.

WHO leder nå en studie der de tar sikte på å inkludere nær 30.000 fødende kvinner i 12 land verden over, der de sammenligner effekten av oxytocin med carbetocin gitt som engangsdose intramuskulært ved forløsning.

Dersom carbetocin viser seg å være minst like effektiv til å forebygge postpartumblødning både til vaginal- og keisersnittforløsning, har produsenten av carbetocin forpliktet seg til å selge medikamentet til en pris sammenlignet med prisen for oxytocin i utviklingsland.

Resultatene av denne studien forventes å bli presentert i løpet av 2018, og kan potensielt føre til at flere hundre unge liv spares hver dag på verdensbasis.

 

 

Mer informasjon:

Les mer om WHO-studien

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s