Kommer opioidepidemien til Norge?

shutterstock_678548086
Til nå er det få registrerte dødsfall forårsaket av fentanyl-lignende stoffer i Norge. Men i følge forskere kan dette endres raskt.

Kan vi forvente en opioidepidemi i Norge tilsvarende det vi har sett i USA? Akkurat nå er det lite som tyder på dette, men det kan derimot endres raskt ifølge eksperter ved Avdeling for Rettsmedisinske fag. Det er derfor viktig å følge trendene i rusmiddelbruk og årsak til overdosedødsfall.

Tekst: Gudrun Høiseth, Inger Lise Bogen, Merete Vevelstad, Åse Marit Leere Øiestad, Hallvard Gjerde, Avdeling for Rettmedisinske fag, Oslo universitetssykehus.
Foto: Shutterstock.

I USA og Canada har antall overdosedødsfall økt dramatisk de siste årene.

I 2017 døde mer enn 70 000 amerikanere av overdose og to tredjedeler av dødsfallene skyldtes opioider.

Mens det tidligere var heroin som var hyppigst involvert, er det nå en ny type opioider som dominerer overdosestatistikken. Dette er legemidlet fentanyl og fentanyl-lignende stoffer, som samlet kalles fentanyler.

Ti tusen ganger kraftigere enn morfin

Fentanyl er et smertestillende legemiddel egnet for pasienter med sterke smerter. Mange nye fentanyl-lignende stoffer selges illegalt som rusmidler, gjerne som heroin eller i forfalskede legemidler. Disse er svært sterktvirkende med opptil ti tusen ganger kraftigere effekt sammenlignet med morfin. Dette medfører svært høy risiko for overdosering med pustestans og død.

I Sverige har man også sett en kraftig økning i antall dødsfall som følge av fentanyler. Bare i løpet av de siste 4 årene er det registrert mer enn 370 slike dødsfall.

Situasjonen i Norge

Til nå har vi heldigvis hatt en helt annen situasjon i Norge. Det er kun et fåtall registrerte dødsfall (10 eller færre) som er forårsaket av fentanyl-lignende stoffer.

En utfordring for laboratoriene er at de sterktvirkende fentanylene inntas i svært lave doser. Dette gjør det vanskelig å oppdage og måle mengden av stoffene i blod- og urinprøver med vanlige laboratoriemetoder. I tillegg kommer stadig nye stoffer på markedet, noe som gjør at laboratoriets analyserepertoar må oppdateres kontinuerlig.

I 2017 ble 13 nye opioider registrert på det europeiske rusmiddelmarkedet.

For å forsikre oss om at vi ikke overser overdosedødsfall som følge av fentanyler har vi iverksatt flere tiltak.

Vi har utviklet en svært sensitiv metode for å måle 26 ulike fentanyler, samt motgiften nalokson. Denne metoden benyttes nå både i forskningsprosjekter og i rutineanalyser.

I en tremåneders periode rundt siste årsskifte ble alle innkomne obduksjonsaker analysert med metoden for å avdekke eventuell forekomst av fentanyl-forbindelser. Alle obduksjonsaker hvor det sendes prøver til rettstoksikologisk analyse sammenlignes også opp mot en database som oppdateres kontinuerlig med nye opioider på rusmiddelmarkedet.

Våre analyser tyder på at dødsfall som følge av fentanyl-lignende stoffer foreløpig er et lite utbredt problem i Norge.

Forskning for å overvåke trendene i rusbruk

For å overvåke trendene i rusmiddelmarkedet og forekomst av fentanyler ser vi også etter fentanyler i ulike forskningsprosjekter.

I en pågående studie analyserer vi innholdet i sprøytespisser innsamlet ved sprøyteutdelingen i Oslo. I en annen studie ser vi etter fentanyler hos overlevende etter forgiftninger.

Vi har også studert bruk av fentanyl i prøver fra deltakere på musikkfestivaler og nattklubber, og i prøver fra tilfeldige motorførere i veitrafikken. Våre sensitive analysemetoder tas også i bruk i grunnforskning ledet av forskere ved det amerikanske instituttet for rusmiddelforskning (National Institute on Drug Abuse, NIDA) hvor målet er å få økt kunnskap om de ulike fentanyl-forbindelsene.

Bekymringsfull utvikling også i Norge

Selv om vi har registrert få dødsfall i Norge som følge av fentanyl-lignende stoffer rapporteres det om andre bekymringsfulle trender innen opioid-bruk.

Spesielt bekymringsverdig er økningen i bruk av det sterke smertestillende opioidet oksykodon.

Omfattende legeforskrivning av nettopp oksykodon anklages for å ha igangsatt opioid-epidemien i USA. Det er derfor svært god grunn til å være restriktive med å forskrive sterke opioider, siden disse legemidlene er svært avhengighetsskapende og kan føre til misbruk.

Lenker:

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.

Fakta om statistikk alkohol og rus.

En kommentar om “Kommer opioidepidemien til Norge?

  1. Tilbaketråkk: Er alkoholbruk del av pasientens sykdomsbilde?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s