Ny app for stressmestring til pasienter med kreft

Stessmestrings app.pngKan kreftpasienter oppleve bedret livskvalitet ved å benytte en stressmestringsapp på mobil eller nettbrett? Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) i Medisinsk Klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) har utviklet en app som nå testes ut på pasienter med kreft. Overføringsverdien til andre pasientgrupper er potensielt stor.

Tekst og foto: A. Stella Kyed Johnsen, Oslo universitetssykehus.

SPS har utviklet en app som skal hjelpe pasienter med kreft og forhåpentligvis gjøre det litt lettere å mestre det å leve med en kreftsykdom. Appen kalles StressProffen og benytter aspekter fra såkalt kognitiv adferdsterapi, som retter seg mot problemløsning og forståelse av sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. I tillegg har appen en rekke ulike øvelser, råd og tips.

Teknikkene som benyttes i appen er evidensbaserte metoder for stressmestring som har vært i bruk lenge. Dette innebærer at det er vitenskapelig bevis for at teknikkene er effektive i bruk. Alt du kan lære gjennom denne appen er basert på forskning, og teksten i appen er skrevet av senterlederen selv, Lise Solberg Nes, som er klinisk psykolog med spesialisering i helsepsykologi blant annet fra Mayo Klinikken i USA.

– Sluttproduktet StressProffen er imidlertid et resultat av solid teamarbeid, presiserer Solberg Nes. Appen er utviklet ved SPS med støtte fra Kreftforeningen. Forskere, innholdseksperter, systemutviklere og ikke minst brukerrepresentanter står bak. I tillegg har vi hatt tett samarbeid med andre eksperter innen såkalt psykososial onkologi, både nasjonalt fra OUS og internasjonalt fra blant annet Mayo Klinikken, sier hun.

– Vi har gått mange runder sammen, jobbet med design, tygget på formuleringer, og testet innhold og øvelser. Resultatet er et mestringsverktøy i skjæringspunktet mellom teknologi og helse, solid forankret i  forskning, evidensbaserte metoder og brukermedvirkning, slår Solberg Nes fast.

Kreft, mestring og livskvalitet

Det å få beskjed om at man har kreft kan være svært tungt, og mange kreftpasienter blir naturlig nok bekymret. De føler seg overveldet og kan også kjenne på usikkerhet, bli engstelige og kanskje også deprimerte. Mange har vondt, kjenner seg slitne, kan synes det er vanskelig å omgås kollegaer, venner og familie og føler seg kanskje alene. For forskerne har derfor hovedmålet med å utvikle denne appen vært å skape et verktøy som kan hjelpe pasienter med kreft til bedret livskvalitet, til tross for sykdommen.

– Helsepersonell kan tilby støtte og behandling i slike situasjoner, enten individuelt eller i grupper. Det er ikke meningen at denne appen skal erstatte slike tilbud, men den kan definitivt være et supplement eller et alternativ, sier Solberg Nes.

Senterlederen er imidlertid opptatt av at det finnes mennesker bak appen.

– Dette er riktignok ikke en kommunikasjonskanal mellom behandler og pasienter. Men det at det finnes fagpersoner bak som kan kontaktes ved behov tilfører appen en ekstra kvalitet, sier Solberg Nes. Første del av StressProffen foregår nemlig ansikt til ansikt, hvor pasientene får en introduksjon til appen og til stressmestring som tema. Deretter får pasientene tilgang til en ny modul hver tredje dag. Ved å bruke appen kan de lære mestringsteknikker med fokus på temaer som stress, livskvalitet, tanker og følelser, planlegging, støtte fra andre, kommunikasjon, sinnemestring og egenomsorg. Helseadferd  som for eksempel søvn, fysisk aktivitet, ernæring og liknende, er også tema, sier Solberg Nes.

Mange som lever med alvorlige eller langvarige sykdommer sliter for eksempel med søvnproblemer, og gjennom appen kan man få råd og tips om hva som kan gjøres for å sove bedre. I tillegg har StressProffen også mange typer anbefalte avslappingsøvelser, inkludert pusteøvelser, mindfullness, visualisering, progressiv muskelavslapping og meditasjon. Man kan merke av sine favorittøvelser, og de er lette å finne tilbake til.

Tanker skaper følelser

– Det at denne appen kombinerer komponenter fra velprøvde kognitive adferds- og stressmestringstiltak betyr at vi har fokus på innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser og handling, sier Solberg Nes.

– Om vi for eksempel får en vanskelig beskjed, tolker hjernen dette som en utfordring, og vi blir kanskje sinte, engstelige eller lei oss. Kroppen reagerer gjerne også, hjertet slår fortere og vi begynner kanskje å svette. Slik skaper tankene våre rett og slett følelser, og tanker og følelser gir reaksjoner i kroppen, forteller senterlederen. Et tema i StressProffen-appen er derfor hvordan vi best kan forstå sammenhengen i dette, og hva vi kan gjøre for å styre eller endre tankene våre.

Brukermedvirkning

SPS har «kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser» som sitt hovedmotto. Brukeren, enten det er pasienter eller helsepersonell, er i sentrum.

– Appen vi har utviklet er forankret i teori, metode og evidens, men etter prinsipp av brukersentrert tjenestedesign. Dette betyr at vi har hatt med oss pasienter med kreft i hele utvikllingsprosessen og kombinert forskningsbasert kunnskap med brukernes egne ønsker og behov. Det nytter ikke å lage noe som vi forskere synes er bra om målgruppen selv ikke vil bruke sluttproduktet, slår Solberg Nes fast.

App med overføringsverdi

I utgangspunktet er StressProffen utviklet og testet med tanke på kreftpasienter. Men overføringsverdien er stor.

– Jeg tror dette verktøyet kan komme til nytte også for mange andre pasientgrupper i fremtiden.

Senterlederen påpeker at Norge er et land med spredt befolkning.

– Mange med kronisk eller langvarig sykdom i Norge har ikke tilgang til, eller ork til å delta i, organsierte individuelle eller gruppebaserte stressmestringstiltak. For alle disse kan en slik app være en god støtte. Egentlig kunne vi vel alle ha nytte av et slikt verktøy i vår travle hverdag, avslutter Solberg Nes.

Vil du være med å teste StressProffen?

En pilottesting av appen foregår nå med 20 pasienter, men det er behov for langt flere. Løsningen skal testes i en randomisert kontrollert studie med 260 pasienter med kreft, og SPS søker etter folk som kunne tenke seg å prøve ut appen.

Er du kreftpasient og kunne tenke deg å delta i testingen av denne appen?
Kontakt senterleder Lise Solberg Nes, Lise.Solberg.Nes@rr-research.no,  eller gå til http://www.stressproffen.no

Fakta:

  • Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) i Medisinsk Klinikk ved Oslo universitetssykehus HF er en forskningsavdeling med fokus på pasientmedvirkning og hvordan elektroniske løsninger kan bidra til å styrke pasientens perspektiv i møte med helsevesenet og egen behandling.
  • SPS utvikler, implementerer og tester elektroniske løsninger som kan bidra til å styrke pasientens kompetanse, inkludere pasientens perspektiv i behandlingen, og bedre kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell på ulike nivåer.
    De elektroniske løsningene/verktøyene som utvikles er unike ved at de i sin helhet er utviklet fra pasientens/brukerens ståsted.
  • Forskningen ved SPS representerer på mange måter et gjennombrudd i moderne pasientbehandling. Potensialet for helse- og samfunnsrelaterte gevinster er betydelig; mer målrettet og samordnet behandling, mindre behov for legebesøk og innleggelser, bedre og mer skreddersydd oppfølging, styrking av pasientens egenkompetanse, raskere rehabilitering, færre sykemeldingsdager – og dermed mindre behov for helse- og sosialtjenester.

For mer om SPS, se www.spsresearch.no.

3 kommentarer om “Ny app for stressmestring til pasienter med kreft

  1. Tilbaketråkk: Tryggere kreftbehandling

  2. Tilbaketråkk: Digitale hjelpemidler for pasientmedvirkning

  3. Tilbaketråkk: Kan et digitalt verktøy gi bedre ernæringsoppfølgning på sykehus?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s