Digitale hjelpemidler for pasientmedvirkning

img_8035-opp-ned

På Enhet for lungerehabilitering ved Oslo universitetssykehus, får kolspasientene utdelt et nettbrett. Slik kan helsepersonell lettere kartlegge deres problemer og prioritere helsehjelp. Dette verktøyet kan styrke pasientenes stemme og delaktighet i egen behandling.

Tekst og foto: Marianne Westeng, rådgiver ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.

Personer med kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) har ofte store plager og flere lidelser i tillegg til sin grunnsykdom. Dette kan være vanskelig å fange opp av helsepersonell. Studier har vist at det ofte ikke er samsvar mellom hva helsepersonell og pasienter oppfatter at er hovedproblemene. Dersom ikke pasientens perspektiv kommer fram, kan det føre til ineffektiv behandling og dårlige resultater. Digitale hjelpemidler for pasientmedvirkning kan være til hjelp.

Aktiv pasientmedvirkning i egen behandling

Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) har i samarbeid med Enhet for lungerehabilitering laget en app – Choice kols. Dette er et app-basert kartleggingsverktøy hvor pasientene markerer hvilke fysiske, psykiske og sosiale utfordringer de har. Videre oppgir de sine ønsker for prioritering av helsehjelp. Med denne informasjonen rett fra pasientene selv kan helsepersonell tilpasse oppfølgingen ut fra den enkeltes behov.

Choice kols er et digitalt hjelpemiddel for å bedre kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell – det skal ikke erstatte kommunikasjon. Ved å tilby Choice kols i forkant av samtaler med helsepersonell unngår pasienten mange unødvendige spørsmål og kan konsentrere seg om de aktuelle problemene. Samtalen kan gå rett på sak.

Utfordringer på ulike områder i livet

Personer som har kols har utfordringer som krever tiltak på ulike områder i livet. Her er Enhet for lungerehabilitering godt rustet med et team bestående av en overlege, sykepleier, ergoterapeut, sosionom og fysioterapeut. Med et slikt tverrfaglig team har de bred fagkunnskap for å ivareta mangfoldet av tilbakemeldingene som kommer fra Choice-kartleggingen. Ved å kombinere pasientens innsikt og perspektiv, sammen med oppdatert fagkunnskap, kan det tverrfaglige teamet skreddersy et behandlingsopplegg til beste for den enkelte pasienten.

Pasientmedvirkning er ikke lenger ønsketenkning. Det er en selvfølge. Pasienter ønsker ikke lenger å være passive mottagere av helsetjenester. Pasienter er forbrukere som forventer at deres prioriteringer blir tatt på alvor. Ved bruk av digitale hjelpemidler som Choice kols kan pasienter få eierskap til egen behandling. Pasientenes kjennskap til egen situasjon og hva som er viktig for dem er en vesentlig forutsetning for å gi best mulig oppfølging.

Utviklingsprosessen

Problembeskrivelsen i Choice kols er basert på en systematisk gjennomgang av hva forskningslitteraturen beskriver som mulige problemer personer med kols kan oppleve. Personer med kols og helsepersonell på Enhet for lungerehabilitering har sammen kategorisert og formulert problemlisten slik at den er enkel og forståelig. Listen er variert og gir pasienten mulighet til å gi en helhetlig beskrivelse av sin situasjon på ulike områder. Etter flere runder hvor pasienter testet ulike prototyper har vi nå ferdigstilt Choice kols og den er i bruk på avdelingen.

Forskning på Choice

Bruk av Choice kols er en del av et forskningsprosjekt hvor forsker Cecilie Varsi (PhD) ser på implementering av digitale hjelpemidler i helsevesenet. Slik implementering er utfordrende – til tross for gode resultater fra forskningsprosjekter.

Choice-verktøyet ble tidligere testet i flere studier blant kreft- og rehabiliteringspasienter med svært gode resultater. Forskningen som ble gjennomført viste for eksempel at bruk av Choice førte til at behandlingen og pleien samsvarte bedre med pasientenes opplevde symptomer, problemer og preferanser og pasientene fikk det bedre. De hadde mindre plager og behov for hjelp gjennom forløpet. Choice hjalp også pasientene til å presisere symptomene sine, det styrket pasientens innflytelse over egen behandling og kontroll over egen situasjon. Helsepersonell på sin side rapporterte at de fanget opp flere problemer og behandlingen ble mer effektiv. De kunne gå rett på sak og det ble en døråpner for vanskelige tema. Mange pasienter synes også at det er lettere å rapportere symptomene til en datamaskin enn å måtte si det til en person.

Choice er enkel å bruke og lett å innføre. Det har trolig et stort anvendelsespotensiale til ulike pasientgrupper med kroniske helseutfordringer og på flere behandlingsnivå. Choice-verktøyet er et godt eksempel på at det finnes digitale hjelpemidler for å hjelpe pasienter til en bedre hverdag.

2 kommentarer om “Digitale hjelpemidler for pasientmedvirkning

  1. Nina

    Jeg er sterkt uenig i forrige kommentar om at dette er en skremmende utvikling.
    Når man er hos legen vil dette verktøyet hjelpe til å sette fokus på hva som er viktig for den enkelte utifra utfordringsbilde. Dette er bare så utrolig bra for pasientene, og ett godt verktøy for behandlingspersonellet.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s