Vil gi overvektige barn et bedre tilbud

  1 av 6 barn og unge i Norge har en overvekt eller en så alvorlig overvekt at det defineres som fedme. Et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen er helt avgjørende for å gi disse barna et godt og helhetlig tilbud. Denne samhandlingen mangler dessverre i dag. Derfor har vi nå startet opp et …

Fortsett Vil gi overvektige barn et bedre tilbud