Hender

Organdonasjon – når død gir liv

Organtransplantasjon er for noen siste utvei for å overleve. Alle andre behandlingsmetoder er forsøkt og hjelper ikke. Pasienten er avhengig av et nytt organ for å leve videre. Så enkelt, men samtidig så utfordrende. Tekst: Annelene Foss Svingen, kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus. Det er opplagte grunner til at organdonasjon er krevende. Det utfordrer oss emosjonelt …

Fortsett Organdonasjon – når død gir liv