Illustrasjon av nyre

Vi trenger flere nyredonorer

Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Men tilgang til organer har de siste årene vært synkende, særlig nyrer fra levende givere. Dette har gitt et økende antall pasienter på venteliste for nyretransplantasjon. Sykehuset har iverksatt flere tiltak for å forsøke å løse problemet. Tekst: Oslo universitetssykehus. Foto: Shutterstock/Oslo universitetssykehus. Det …

Fortsett Vi trenger flere nyredonorer