Bedre kunnskap om fysisk aktivitet hos personer med arvelig nevropati (CMT)

Studier har vist at økt fysisk aktivitet gir nedsatt risiko for livsstilsykdommer f.eks. hjerte- og karsykdommer, diabetes, og kreft. På den annen side bemerket Verdens helseorganisasjon (WHO) at det å være fysisk inaktiv er blant de ledende risikofaktorene for dødelighet i både mellom- og høyinntektsland. Tekst: Kristin Ørstavik, prosjektleder, Hanne Ludt Fossmo, spesialfysioterapeut og medlem …

Fortsett Bedre kunnskap om fysisk aktivitet hos personer med arvelig nevropati (CMT)