Kommer også menn i overgangsalderen?

Svaret kan være både ja og nei. Fordi mannens overgangsalder er en samling av  symptomer som kan skyldes en gradvis nedgang i testosteronnivået. Dette oppleves veldig ulikt fra mann til mann.  Tekst: Recep Øzeke, overlege ved Avdeling for urologi, Oslo universitetssykehus. Foto: Shutterstock og OUS. Vi finner medisinske artikler allerede fra 1800 tallet om overgangssymptomer …

Fortsett Kommer også menn i overgangsalderen?

Mannens helse er viktig

Hvorfor bruker menn helsetjenester i mindre grad enn kvinner? Tradisjonelle mannsidealer kan stå i veien for menn å oppsøke helsetjenester. Vi ser behovet for et mer kjønnssensitivt helsevesen, og mener det er viktig at sykehuset setter mer fokus på mannehelse framover. Tekst av: Lixian Cheng, rådgiver, Seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Foto: Ram Gupta, …

Fortsett Mannens helse er viktig