Kronisk våt hoste hos barnet kan være PCD

Primær ciliær dyskinesi (PCD) er en sjelden arvelig sykdom som er betydelig underdiagnostisert både i Norge og resten av verden. De fleste med PCD får først en astmadiagnose og må besøke legen gjentatte ganger før de blir endelig henvist til videre utredning. Selv da kan det være vanskelig å stille en PCD diagnose fordi det …

Fortsett Kronisk våt hoste hos barnet kan være PCD