Psykiske traumer kan gjøre deg fysisk syk

Med Europas terrorbilde og den stadig økende flyktningestrømmen vil antallet personer med psykiske traumer øke. Vår studie undersøker hvordan traumene også påvirker kroppen. Til nå har vi funnet uoppdagede fysiske sykdommer hos alle deltakerne. Tekst: Erik Ganesh Iyer Søegaard, overlege, og Suraj B. Thapa, overlege, Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus. Foto: Margrethe Falch, Stab Kommunikasjon, Oslo universitetssykehus. …

Fortsett Psykiske traumer kan gjøre deg fysisk syk