Mye er nytt for leger i spesialisering

Ny spesialistutdanning for leger? Ja, på en måte er den ny. Det pågår nemlig en stor reform innen spesialistutdanningen for leger. Nå skal legene veiledes tett mot læringsmålene innen sin spesialitet. Og ansvaret for spesialistutdanningen er flyttet til spesialisthelsetjenesten. Tekst: A. Stella Kyed Johnsen, kommunikasjonsansvarlig Regionalt utdanningssenter for Leger i spesialisering, Helse Sør-Øst. Foto: Oslo …

Fortsett Mye er nytt for leger i spesialisering