Fra medvirkning til partnerskap

Hvordan sørge for at brukermedvirkning ligger som grunnprinsipp og utgangspunkt for virksomheten? Brukermedvirkning er kommet for å bli, men er som ferskvare å regne. Holder vi den ikke ved like forsvinner den i gode intensjoner og tomme festtaler. Tekst: Rebecca Tvedt Skarberg, rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus. Foto: OUS og Shutterstock.  Min …

Fortsett Fra medvirkning til partnerskap

Mye er nytt for leger i spesialisering

Ny spesialistutdanning for leger? Ja, på en måte er den ny. Det pågår nemlig en stor reform innen spesialistutdanningen for leger. Nå skal legene veiledes tett mot læringsmålene innen sin spesialitet. Og ansvaret for spesialistutdanningen er flyttet til spesialisthelsetjenesten. Tekst: A. Stella Kyed Johnsen, kommunikasjonsansvarlig Regionalt utdanningssenter for Leger i spesialisering, Helse Sør-Øst. Foto: Oslo …

Fortsett Mye er nytt for leger i spesialisering