Effektiv smertemestring via app – er det mulig?

Å leve med langvarige smerter kan være svært utfordrende. Da kan det være godt å ha et nyttig og lett tilgjengelig hjelpemiddel til støtte i hverdagen. En norsk nyvinning innenfor smertemestring blir nå levert i appformat via smarttelefon og testet i en større studie. Tekst av: Cecilie Varsi, PhD, Seniorforsker og Lise Solberg Nes, PhD, …

Fortsett Effektiv smertemestring via app – er det mulig?

Medisinsk behandling fra øyeblikkelig hjelp til neste omsorgsledd

Medisinsk klinikk har en komplett indremedisinsk virksomhet og solid kompetanse for å diagnostisere og behandle pasienter innen alle indremedisinske fagområder. Vår målsetting er å ha høy kvalitet og kompetanse med fokus på pasientsikkerhet, gode pasientforløp og kvalitet.   Tekst: Morten Mowe, klinikkleder, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS. Medisinsk klinikk var den klinikken som …

Fortsett Medisinsk behandling fra øyeblikkelig hjelp til neste omsorgsledd