Digital kommunikasjon med pasienter

Forskning viser at internettbaserte spørsmål- og svartjenester mellom pasienter og helsepersonell kan bidra til bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre sykdomsmestring for pasientene. Implementeringen av elektroniske kommunikasjonsverktøy i sykehus er imidlertid komplisert og langsom. Men hvorfor er det slik? Tekst: May Cicilie Voldhaug, kommunikasjonsrådgiver, Oslo universitetssykehus. Foto: Shutterstock. Pasienter og helsepersonell har i økende grad …

Fortsett Digital kommunikasjon med pasienter