Mannens helse er viktig

Hvorfor bruker menn helsetjenester i mindre grad enn kvinner? Tradisjonelle mannsidealer kan stå i veien for menn å oppsøke helsetjenester. Vi ser behovet for et mer kjønnssensitivt helsevesen, og mener det er viktig at sykehuset setter mer fokus på mannehelse framover. Tekst av: Lixian Cheng, rådgiver, Seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Foto: Ram Gupta, …

Fortsett Mannens helse er viktig