trichotillomania

Avhengig av å nappe ut hår

Tenk deg at hver gang du blir stresset så finner du ro ved å nappe ut egne hårstrå. Til slutt har du nappet ut så mye at du har bare flekker i hodebunnen. Slik kan det være for de som lever med en hårnappingslidelse. Tekst: Erna Marie Moen, kognitiv terapeut, Angst- og tvangslidelsespoliklinikken, Oslo universitetssykehus. Foto: Shutterstock. …

Fortsett Avhengig av å nappe ut hår