Medisinsk behandling fra øyeblikkelig hjelp til neste omsorgsledd

Medisinsk klinikk har en komplett indremedisinsk virksomhet og solid kompetanse for å diagnostisere og behandle pasienter innen alle indremedisinske fagområder. Vår målsetting er å ha høy kvalitet og kompetanse med fokus på pasientsikkerhet, gode pasientforløp og kvalitet.   Tekst: Morten Mowe, klinikkleder, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS. Medisinsk klinikk var den klinikken som …

Fortsett Medisinsk behandling fra øyeblikkelig hjelp til neste omsorgsledd