Gammel metode kombinert med ny teknologi gir færre skader under øreoperasjon

Det har lenge vært ukjent hvilke skader som påføres det indre øret når det opereres inn et cochleaimplantat. Skader på det indre øret kan gi dårligere effekt av implantatet og uønskede bivirkninger som svimmelhet og tinnitus. Nå har vi tatt i bruk en gammel metode, med ny vri, for å overvåke eventuelle skader under operasjon. Tekst: Jens Jørgen …

Fortsett Gammel metode kombinert med ny teknologi gir færre skader under øreoperasjon

Veien til kunstig hørsel med cochleaimplantat

Voksne som mister eller barn som blir født uten hørsel kan i dag få tilbud om å få operert inn et cochleaimplantat. Et cochleaimplantat fungerer ikke like bra som normal hørsel så det er viktig å vurdere behovet og mulig nytte før en eventuell operasjon. Tekst: Jens Jørgen Dammerud, audiofysiker, CI-enheten, ØNH-avdelingen, OUS. Foto: OUS, …

Fortsett Veien til kunstig hørsel med cochleaimplantat