Det glemte leddet

10,5 millioner norske kroner fordelt over 5 år, skal sikre lik behandling av albuepasienter i Norge. Målet er å styrke kompetansesvake områder innenfor kirurgi og rehabilitering, slik at pasientene kan få god behandling uansett hvor de bor. Tekst:  Tonje Westlie, spesialfysioterapeut og forskningskoordinator, OUS og Gøran Berdal, spesialfysioterapeut og forskningskoordinator, OUS. Foto: KTAK og Shutterstock. …

Fortsett Det glemte leddet