Oppretter generell biobank for covid-19 prøver

forside
Foto: Lars Petter Devik, OUS.

Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) har mange prosjekter på covid-19, som bruker forskjellige enkeltsamlinger av pasientprøver. OUS har nå etablert en generell biobank som vil fungere som en overordnet paraply for alle enkeltsamlingene, med felles godkjennelse for forskningsbruk og et felles system for lagring og sporing av prøver.

Tekst av: Lars Eide, forskningsleder i Klinikk for laboratoriemedisin, KLM, OUS og UiO.
Foto: Lars Petter Devik, OUS. 

OUS lager felles samling for covid-19 relaterte humane prøver til forskning

gruppa
Den generelle biobanken har et bredt sammensatt biobankstyre. Fra venstre Drude Fugelseth, BAR, Wenche Reed, Stab FIU, Annetine Staff, KVI, en egen ebiobankkoordinator Anne Steffensen, KLM og ansvarshavende Lars Eide, KLM. Foto: Lars Petter Devik, OUS.

Biobankstyret består i tillegg av Ludvig A. Munthe, KLM, Leiv Arne Rosseland, AKU og PRE, Anne Margarita Dyrhol Riise, MED, og brukerrepresentant Øivind Skotland, alle fra OUS.

Etablering av generell biobank

En generell biobank kan sammenlignes med tradisjonell bank. Vi forvalter pasientenes innskudd (prøver) på en sånn måte at verdien blir best mulig.

Forskningsutvalget i Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) så tidlig behov for en generell biobank for å sikre tilgang til verdifulle pasientprøver etter hvert som forskningsaktiviteten på covid-19 eksploderte i vinter, og tok derfor initiativ til å etablere en generell biobank.

En generell biobank er ikke tidsbegrenset og er en godkjent samling av humane prøver som kan brukes i ulike forskningsprosjekter innen et sykdomstema, som for eksempel covid-19.

Godkjent av REK

I samarbeid med Regional forskningsstøtte og prosjektlederne ved to større pågående studier, utarbeidet KLM samtykker som dekket godkjennelsene fra de pågående studier i tillegg til å dekke andre forventede behov for fremtidige forskningsprosjekt.

Den generelle biobanken ble godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i april, og benytter ebiobank, som er sykehusets elektroniske sporingssystem for biologiske prøver i biobank.

Felles samling

KLMs initiativ passet sammen med sykehusets ønske om en felles samling for covid-19, og biobanken – kalt covid-19, har nå blitt sykehuset sin felles samling med et bredt sammensatt styre med representanter fra sentrale klinikker og brukerne/pasientene.

Vi håper nå at prosjektlederne for de spesifikke prosjektene slutter seg til da vi kan tilby en felles oversikt med elektronisk sporing, støtte til utstyr og andre utgifter knyttet til innsamling.

Vi er tydelige på at de spesifikke prosjektene ikke risikerer å bryte inngåtte forpliktelser.

De tilsluttende prosjektsamlingene vil representere hver sine fagråd som forvalter biobankinnholdet, etter felles rutiner. Blodbanken i Oslo som er tilknyttet Klinikk for laboratoriemedisin, var først ut med å slutte seg til.

Formålet med biobanken er å ha et felles oversiktlig system av tilgjengelige prøver som har samme godkjenninger til å utføre forskningsprosjekter, uten tidsbegrensning.

Her kan du lese mer om den nye biobanken som skal brukes til koronaforskning.

Klinikk for laboratoriemedisin, KLM, Oslo universitetssykehus.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s