Finnes det en magisk medisin for barn?

klovner

Av og til møter vi barn og pårørende som har utviklet sterk redsel og angst for sykehusoppholdet. Gjentatte ubehagelige opplevelser inkludert bruk av tvang, kan være skremmende for den lille og de pårørende. Bruk av sykehusklovner under prosedyrer er i internasjonale studier vist å kunne bidra til redusert opplevelse av stress, engstelse og smerte hos barn.

Tekst: Guro Grindheim, MD, Phd, overlege Barneteamet, Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.  Foto:Privat, Brian Cliff Olguin. Anne Berggraf, Sykehusklovnene og OUS.

Som helsepersonell opplever vi regelmessig at barn yter sterk motstand, verbalt eller fysisk mot gjennomføring av prosedyrer. Dette medfører at foreldre og helsepersonell må utøve ulike former for tvang for sikker gjennomføringen av prosedyren.

Studier har vist utstrakt bruk av tvang ved ulike medisinske prosedyrer hos barn. Gjentatt bruk av tvang kan føre til psykiske, sosiale og utviklingsmessige belastninger for barnet.

Vanskelig for barn og pårørende

Gjennomføring av prosedyrer kan sette de pårørende i en vanskelig dobbeltrolle overfor barnet. På den ene siden er de barnets nærmeste omsorgspersoner som ønsker å skape trygghet, på den andre siden kan de underveis legitimere eller selv utøve tvang i gjennomføringen av prosedyrer.

Mange foreldre forteller at gjennomføring av nødvendige prosedyrer utfordrer tillitsforholdet mellom dem selv og barnet og at bruk av tvang oppleves traumatiserende.

Les også: Slik jobber vi sammen om langvarig smerte

Som helsepersonell er det også belastende å oppleve hvordan vår yrkesutøvelse skaper vonde opplevelser og belastninger for barn og deres pårørende.

Vi forsøker derfor kontinuerlig å diskutere hvordan ulike tiltak kan bidra til å bedre opplevelsen for barnet. Tiltak som forberedelser, avledning og medikamenter, som bruk av beroligende midler, kan bidra til å redusere stress og unngå ubehagelige opplevelser for barnet, de pårørende og helsepersonellet.

Profesjonelle scenekunstnere

Sykehusklovnene er en ideell organisasjon som har vært tilknyttet OUS siden 2001 og har i dag aktivitet på 16 norske sykehus. Alle sykehusklovnene er profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg på å møte barn og unge på sykehus for å skape gode opplevelser.

Les også: Ung på sykehus – hvilke rettigheter har du?

Invitasjonen til improviserte og spontane møter med sykehusklovnene går til barn fra 0 til 18 år på sengeposter, dagenheter og poliklinikker. Gjennom dette arbeidet har sykehusklovnene allerede erfaring med sporadisk å bistå helsepersonell ved ulike prosedyrer hos barn, og de ønsket å videreutvikle dette samarbeidet.

Redusere bruk av tvang og beroligende midler

Sykehusklovnene har med finansiering fra Den norske Frimurerorden, inngått et ettårig samarbeid med OUS. Hensikten er å bedre barnets opplevelse av prosedyren, redusere bruk av tvang og beroligende midler i forbindelse med prosedyrer, samt videreutvikle kompetanse og samarbeid mellom sykehusklovner og helsepersonell.

Prosedyre1

Som en del av prosjektet blir det gjennomført en studie som undersøker om bruk av sykehusklovner under prosedyrer hos barn gir like gode resultater som de internasjonale studiene har vist.

Hensikten med studien er blant annet å se hvorvidt bruk av sykehusklovner under prosedyrer kan bidra til å bedre barnets opplevelse under prosedyrer, vurdert av barnet selv, de pårørende og tilstedeværende helsepersonell.

Dersom vi finner de samme positive effektene i denne norske studien, håper vi at sykehusklovner på sikt kan bli en integrert del av forberedelser og gjennomføring av ulike prosedyrer hos barn ved norske sykehus.

Sykehusklovnene og samspillet med barnet

I prosjektet møter sykehusklovnene møter barnet før prosedyren og etablerer en relasjon gjennom lek, rollespill, fantasi, musikk og humor. Sykehusklovnene tar alltid utgangspunkt i det enkelte barn med en nærværende varhet for situasjonen barnet befinner seg i.

For da blir jeg ikke redd for narkose. Jeg våknet for første gang etter narkose og var blid. Så jeg trengte klovnene for å føle meg trygg. ( Barn)

Gjennom denne individuelle tilnærming forsøker sykehusklovnene å skape et tillitsforhold til barnet. Samspillet mellom sykehusklovnene og barnet videreføres på vei til og under prosedyren i et tett samarbeid med tilstedeværende helsepersonell.

Klovnene gjorde det lettere for meg å gjøre min jobb på en god måte. (Anestesisykepleier)

Dette samspillet representerer mer enn avledning da sykehusklovnene tillater at barnet avgjør hvor fokuset i situasjonen skal være og fungerer som støttespiller for både barnet og pårørende i møte med helsepersonellet og prosedyren.

Samarbeidet med helsepersonell

Som ledd i forberedelse til studien jobbet sykehusklovnene og helsepersonell i tett dialog for å avklare hverandres roller og utviklet en felles strategi for samarbeidet rundt barnet.

Likte klovnene. Morsom og fordi de tullet med den masken før jeg skulle i narkose. (Barn)

Blant annet ble begrepet «pause» etablert for å håndtere situasjoner der barnet underveis protesterer eller motsetter seg den forestående prosedyren. Ved at ansvarlig anestesilege ber om «en pause» taper ingen av de involverte ansikt og barnet gis mulighet til å hente tilbake kontroll over egen situasjon.

Prosedyre3

Jeg opplever det (klovningen) som meget bra. Situasjonen blir tryggere, fokuset blir flyttet fra det som er vanskelig. Mitt fokus blir flyttet fra å holde og tvinge til å gjøre det jeg skal gjøre. Pasienten var roligere og tryggere og fikk en utrolig god opplevelse av prosedyren».(Sykepleier poliklinikk).

I de få situasjonene der vi har benyttet oss av dette har sykehusklovnene blitt med barnet tilbake til post og via rollespill snudd barnets motvilje til aksept slik at det har vært mulig å gi barnet medisiner på forhånd.

Betryggende og nyttig

Pårørende bruker i studien begreper som at klovnene skaper en «god stemning» i møtet forut for prosedyren, «ufarliggjorde» situasjonen og reduserer både barnets og deres egen engstelse.

Betryggende. Det gjør at vi som foreldre slapper mer av i en slik situasjon. Fikk en betydelig bedre opplevelse enn tidligere. Veldig nyttig, da barnet selv ville gå til MR, uten å måtte bli tvunget. Barnet lekte, lo og hadde det betraktelig mye bedre (enn når de ikke var der) ved tidligere MR undersøkelser i narkose. (Pårørende)

Alle pårørende i studien har hittil oppgitt at sykehusklovnene var nyttig for gjennomføring av prosedyren.

For første gang etter mange vonde opplevelser gikk prosedyrene helt fint, uten bruk av tvang, mas og bønnfalinger. (Pårørende)

De barna som har kunnet svare oppgir alle at sykehusklovnene var nyttige og har svart bekreftende på at de trengte klovnen.

Jeg vil ha de med ved andre fæle ting! (Barn)

Datainnsamlingen i den pågående studien forventes sluttført innen utgangen av 2019 og resultatene vil bli publisert.

Her kan du lese mer om Sykehusklovnene og deres arbeid.

Referanser:

  • Svendsen et al. Resistive expressions in preschool children during peripheral vein cannulation in hospitals: a qualitative explorative observational study. BMC Pediatrics (2015) 15:190
  • Crellin D, Babl FE, Sullivan TP, Cheng J, O’Sullivan R, Hutchinson A. Procedural restraint use in preverbal and early-verbal children. Pediatr Emerg Care. 2011;27(7):622–7
  • Diseth TH. Dissociation following traumatic medical treatment procedures in childhood: A longitudinal follow-up. Dev Psychopathol. 2006;18(1):233–51.
  • Medical clowns reduce pre-operative anxiety, post-operative pain and medical costs in children undergoing outpatient penile surgery: A randomised controlled trial. Journal of Paediatrics and Child Health 52 (2016) 877–881

2 kommentarer om “Finnes det en magisk medisin for barn?

  1. Tilbaketråkk: Hvordan påvirkes foreldrerollen når det nyfødte barnet føler smerte ved berøring og stell?

  2. Anonym

    Jeg tror sykehusklovner og annen avledning kan være bra for mange. Egentlig er det vel ikke så stor forskjell på sykehusprosedyrer og andre ting barn ikke vil i hverdagen. Noen lager mye styr og bråk når de ikke vil klippe håret, kle på seg eller spise maten sin. Avledning kan være et brukbart triks der også.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s