Nevroklinikken- hjerne for oss!

shutterstock_1200056551

Det er ikke bare hjernen som utvikler seg. Det gjør også Nevroklinikkens avdelinger. Avdeling for nevrohabilitering har utviklet en rekke nye behandlingsforløp de siste ti år. OUS har fått Nord-Europas største avdeling for nevrokirurgi. Nevroklinikkens fagfolk har bidratt til en Nasjonal hjernehelsestrategi.

Tekst: Eva Bjørstad, klinikkleder, Nevroklinikken (NVR), Oslo universitetssykehus.
Foto: OUS og Shutterstock.
eva-bjc3b8rstad
Eva Bjørstad, klinikkleder NVR.

Pasientgrupper

De klassiske nevrologiske sykdommene som hjerneslag, epilepsi, demens, Parkinsons sykdom og multippel sklerose (MS), rammer mange tusen nordmenn.

I tillegg kommer sjeldne og ofte alvorlige tilstander som amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og arvelige sykdommer som Huntingtons sykdom, samt pasienter med utviklingshemming og sammensatte tilstander med funksjonshemming.

Noen av sykdommene er vanligere, som migrene og smertetilstander som skyldes irritasjon eller skader på nerver, som isjas. Ulykker kan gi veldig alvorlige skader i nervesystemet, og rask nevrokirurgisk behandling er avgjørende.

En revolusjon av behandlingsmuligheter

Gjennom de siste tiårene har det skjedd en revolusjon av behandlingsmuligheter ved flere av de nevrologiske sykdommene. Vi behandler hjerneslag enten ved blodproppløsende middel (trombolyse) og «blodpropp-fisking» (trombektomi).

Nevrologisk avdeling ble ved etableringen av OUS for 10 år siden Norges største nevrologiske avdeling. Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse Sør Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo.

Vi mottar pasienter fra hele landet for utredning og behandling av særlig vanskelige tilstander.

Vi etablerer nå «En dør inn» for alle Oslos slag-pasienter, og vi håndterer flest trombektomi-pasienter i Norge.

Avdelingen har også delvis ansvar for flerregionale funksjoner innenfor bevegelsesforstyrrelser i form av utredning før og oppfølging etter hjerneoperasjon med stimuleringselektroder for å dempe Parkinson-symptomer, dystoni og skjelving.

nevrogruppe-e1559047053800
Fra venstre: Line Benedicte Nyborg (klinikkstab), Tone Stallemo (seksjonsleder), Bjørn Erikstein (tidligere sykehusdirektør), Sissel Reinlie (avdelingsleder) og Anita Sofie Fenne (driftssykepleier). Foto: OUS.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har spesialisert rehabilitering ved traumatiske hjerneskader og andre hjerneorganiske sykdommer der det samtidig er behov for annen medisinsk behandling. Vi tilbyr poliklinisk utredning, behandling og tverrfaglig rehabilitering av pasienter med smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet, hodeskader og andre hjerneorganiske skader.

Mange pasienter får tverrfaglig utredning, med vurdering av fysioterapeut, psykolog og sosionom i tillegg til lege.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har regionsfunksjon for utredning av hypermobilitet og deltar på tverrfaglig poliklinikk for genetiske bindevevssykdommer.

Avdeling for nevrohabilitering

Når det gjelder tidlig utviklingsforstyrrelse, hjerneskader og følgetilstander etter dette, har vi hatt en formidabel utvikling i perioden 2009 – 2019.

Våre pasientgrupper omfatter cerebral parese, epilepsi, spastisitet, sansedefekter, ADHD, smerter, multihandikap og kognitive vansker. Også genetiske syndromer som fører til psykisk utviklingshemning, autisme og tidlige muskelsykdommer hører til feltet.

Adferdpsykologisk behandling av utfordrende adferd i målgruppene inngår også som et særlig ansvarsområde for avdelingen.

Avdelingens tverrfaglige kompetanse er blitt betydelig utvidet og styrket i perioden og omfatter i dag psykologspesialister i nevropsykologi, habiliteringspsykologi og sexologi, spesialister i nevrologi og psykiatri, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, vernepleiere med videreutdannelser innen komplekse systemer og psykisk lidelse.

Også innen målgruppene for nevrohabilitering vil det i overskuelig fremtid komme nye behandlinger, og helt nye behandlingsforløp bli etablert. Spesielt pasienter med cerebral parese vil i årene som kommer bli et av flere satsningsområder.

Nasjonale behandlingstjenester

Nevrokirurgisk avdeling har nasjonale behandlingstjenester for epilepsikirurgi, craniofacialkirurgi samt endovasculær behandling av karmalformasjoner. Behandlingstjenesten for Parkinsonkirurgi er delt med St.Olav HF.

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) er et høyspesialisert behandlingstilbud for små pasientgrupper, som har behov for høyspesialiserte og tverrfaglige tjenester.

Rikshospitalet (OUS) har siden 1979 hatt landsfunksjon for behandlingen av transseksualisme, som i dag er den gjeldende indikasjonsstillingen for å kunne tilby kjønnsbekreftende behandling.

nevro-10
Fra venstre: Helene Rønning Torbergsen, Else Krosby Kristoffersen og Caroline Aaserud Basberg. Foto: OUS.

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, er nasjonal behandlingstjeneste for barn og voksne med alvorlig epilepsi med en rekke landsfunksjoner. SSE behandler den delen av epilepsipopulasjonen i Norge som har farmakoresistente anfall og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art, eller som skal utredes med spørsmål om epilepsikirurgi evt annen ikke-medikamentell behandling.

Det gjøres en bredt anlagt epileptologisk utredning, og i tillegg til diagnostisering og optimal behandling av epilepsi- og anfallstype gjøres det en vurdering av ev. uheldige konsekvenser for yrke, skole og sosial fungering.

Forskning

Klinikken har sterke forskningsgrupper som jobber blant annet med hjerneslag, bevegelsesforstyrrelser, cerebral parese, epilepsi, multippel sklerose, smerte, hjernesvulster, vannsirkulasjonen i hjernen, rehabilitering etter skade og smerter i muskel- og skjellet.

De siste årene har forskerne i vår klinikk publisert 180-190 vitenskapelige artikler i året, og vi har i gjennomsnitt 15 doktorgradsdisputaser per år.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s