Kvalitet skaper bevegelse

shutterstock_583204180

Den første januar i 2016 kom Ortopedisk klinikk til verden. Vi har et fullverdig ortopedisk tilbud, som dreier seg om alt fra ankelforstuinger til håndtering av multitraumatiserte pasienter med mange brudd. Nå som en spesialisert klinikk vil vi jobbe for at kvalitet skal skape bevegelse. 

Tekst: Rolf Riise, klinikkleder, ortopedisk klinikk (OPK), Oslo universitetssykehus (OUS).
Foto:

Ortopedisk klinikk har drift på fire geografiske områder, skadelegevakten i Storgata, på Radiumhospitalet, ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Før sammenslåingen i 2009 var alle organisert under respektive sykehus, der Skadelegevakten var en del av Ullevål Sykehus. Etter fusjonen i 2009 ble alle avdelingene lagt inn under ortopedisk avdeling som senere ble til Ortopedisk klinikk.

Våre verdier er basert på respekt, åpenhet, trygghet og kvalitet. Visjonen vår er «kvalitet skaper bevegelse».

rolfriiseintra.jpg
Rolf Riise, klinikkleder Ortopedisk klinikk.

Avdelingene i ortopedisk klinikk

Ortopedisk klinikk består av fem avdelinger.

Vår klinikk er referansesykehus i vår region, vi har nasjonal behandlingstjeneste for ikke-maligne rygglidelser hos barn under 10 år, plexusskader, alvorlige bekkenskader, akutte replantasjoner, deformiteter i underekstremiteter og sarkomer.

I tillegg har vi kompetansetjenester for albue- og fotkirurgi.

Skadelegevakten i Oslo har 125 000 konsultasjoner årlig, hvor omtrent halvparten er øyeblikkelig hjelp og resten er behandlingskontroller.

På skadelegevakten har vi fem operasjonsstuer hvor vi opererer enkle brudd. I tillegg finnes en femdøgnspost som i hovedsak benyttes av pasienter som tilhører fot- og ankelseksjonen, håndseksjonen eller artroskopiseksjonen, eller pasienter som kommer fra legevakten.

I tillegg til den vanlige poliklinikken ved legevakten, har vi også faste poliklinikker der spesialistene fra Ullevål deltar i behandlingsvurderingene.

Ved avdelingen for kreftortopedi på Radiumhospitalet behandles alle typer svulster i ben, muskler og underhud. Derimot kan enkle og godartede svulster behandles lokalt.

Kreftkirurgi foregår i de aller fleste tilfeller ved Radiumhospitalet der kirurgene har utstrakt samarbeid med radiologene og patologene.

Ved spesielle kreft-plasseringer kan pasienten bli operert på enten Ullevål eller Rikshospitalet, hvis vi trenger spesialkompetanse innenfor eksempelvis ryggkirurgi.

Ved ortopedisk avdeling på Ullevål finner du Seksjon for traume, der blant annet brudd blir behandlet.

Seksjonen har både lokalsykehusfunksjon som tilsier at også enkle ankelbrudd og håndleddsbrudd blir behandlet her, men vi har også regionalt behandlingsansvar for store og kompliserte brudd. Seksjon for traume har i tillegg nasjonal behandlingstjeneste for kompliserte bekkenbrudd.

operasjon+orto+i
Bilde fra operasjon i ortopedisk klinikk. Foto: OSU.

Traume har også stort fokus på ortogeriatrisk traumatologi med stor forskningsaktivitet knyttet opp mot denne pasientgruppen og osteoporoseforskning generelt.

Barneseksjonen i avdelingen behandler og følger opp brudd hos barn og infeksjoner. Seksjonen samarbeider tett med de barnemedisinske avdelingene og nyfødtintensiv når det oppdages medfødte ortopediske tilstander.

Ryggseksjonen for brudd og degenerativ rygglidelse har egen ryggvakt og behandler alle ryggbrudd (unntatt i halsryggsøylen som behandles av nevrokirurgene). I tillegg håndterer de degenerative rygglidelser og funger også som sykehus for vurdering og behandling av kroniske og/eller kompliserte rygglidelser.

Proteseseksjonen behandler degenerative lidelser i hofte og knær og har også stort fokus på pasienter med kne- eller hoftedeformiteter etter skader eller infeksjoner.

Seksjonen har en stor andel pasienter med pågående infeksjoner i proteseledd. Vi behandler også svikt i protesekomponenter (også fra andre sykehus) og de samarbeider tett med traumeseksjonen ved større skader i hofteleddet. I samarbeid med hematologisk avdeling behandler man protesepasienter med blødersykdommer.

Artroskopi seksjonen har i hovedsak sitt virke i Storgata 40. Seksjonen har et stort pasientvolum og behandler større kne- og skulderskader. De har drevet utstrakt forskningsarbeid blant annet på kompliserte leddbåndskader i kne.

Fotseksjonen har hatt stor vekst når det gjelder etterspørsel. Seksjonen har utdannet mange fotortopeder til sykehusene i Helse Sør-Øst de siste årene, og har bidratt til en generell nivåheving av fotkirurgi i både egen helseregion og i landet forøvrig.

Seksjonen samarbeider med flere medisinske spesialiteter og karkirurgene. De har i tillegg et tett samarbeid med Sophies Minde Ortopedi når det gjelder å vurdere føtter som trenger ortopediske hjelpemidler, og de har kompetansetjeneste i fot- og ankelkirurgi.

Håndseksjonen fungerer som Skadelegevaktas bakvakt i mange henseende, og håndterer fortløpende pasienter som trenger håndkirurgi ved operasjonsstuene i Storgata. Vi behandler også degenerative håndlidelser og bruddsekveler i albue- og hånd. Håndkirurgene tar del i traumevirksomheten på Ullevål når det er behov for det.

På avdelingen vår på Rikshospitalet, har vi en stor håndseksjon med egen vakt for større håndskader og replantasjoner som er nasjonal behandlingstjeneste. De behandler også barn med misdannelser i hendene. I tillegg har vi nasjonal behandlingstjeneste for plexusskader (oftest nyfødte eller voksne etter høyenergiskader). Seksjonen behandler de fleste typer håndlidelser.

arm+inta
Påsydd arm med godt resultat. Foto: OUS.

Barneseksjonen på Rikshospitalet har nasjonal behandlingstjeneste for deformiteter i ben. De vanligste problemstillingene seksjonen behandler er hofte- og fotlidelser hos barn samt nevroortopedi.

Ryggseksjonen for deformiteter behandler ca. 2/3 av skoliosene hos de under 20 år i landet. Vi har også nasjonal behandlingstjeneste for barn under 10 år.

Forskningen i vår klinikk er av meget høy kvalitet. Vi publisere omtrent 90 artikler i internasjonale tidsskrifter årlig og vi har om lag 35 leger som er i et PhD- løp.

Utfordringer men fortsatt i front

Vi har stor pågang av pasienter, og spesielt traume og skadelegevakten har store variasjoner som kan være krevende å håndtere.

Den medisinske utviklingen er kostnadsdrivende. Det er ofte nye metoder i utredning eller behandling som er kjent blant pasientene, men som vi av økonomiske hensyn må avvente med å skaffe oss. Det er en krevende situasjon, da vi ønsker (og det forventes) av oss å være i front i faget.

Vår klinikk står faglig sterkt både i regionen og i landet.

Vårt omdømme er godt, og vi brukes ofte som «bakvakt» som både rådgiver men også behandler. 

Ortopediens framtid ved OUS

Ortopedisk klinikk skal også i fremtiden være primisseleverandør for ortopedisk behandling av ortopediske pasienter. Vi er ledende innen de fleste fagfelt i Norge. Vi har både lokalsykehuspasienter, samtidig som vi også i fortsettelsen skal ivareta og utvikle vår spisskompetanse.

Våre nasjonale behandlingstjenester og kompetansetjenester er bevis for dette. OPK har 6 av 7 nasjonale behandlingstjenester i Norge innen ortopedi og er et synlig bevis for vår unike stilling innad i det ortopediske miljøet i landet. Forskningen vår er også i en særstilling i Norge.

Samarbeid og kulturbygging innad i klinikken er fokusområder og vi opplever å ha kommet langt i arbeidet med. Å skape felles verdier, leveregler og visjon er viktig for ett godt fagmiljø.

Vi må hele tiden utvikle samarbeidet både innad og mellom de forskjellige yrkesgruppene, og bare på denne måten kan vi utvikle klinikken i den retning vi ønsker. Uten samarbeid og trivsel vil vi ikke kunne møte fremtiden og nå de målene vi setter for vår klinikk.

En kommentar om “Kvalitet skaper bevegelse

  1. Tilbaketråkk: Det glemte leddet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s