Ruser pasienter med Asperger seg, da?

04 Anette og pas2
For å redusere fare for manglende behandling eller feilbehandling ved Asperger og ruslidelse, trengs spesifikk behandlingsmetodikk. Foto: Linn Kaasa, Sykehuspartner.

Myten om at mennesker med autisme er for regeltro til å prøve alkohol eller ulovlige rusmidler, stemmer dårlig med hva pasienter med Asperger syndrom og rusmiddelproblemer og deres pårørende erfarer. Nå skreddersyr vi metoder for å møte gruppen bedre. 

Tekst: Espen Ajo Arnevik, tidligere leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, nå leder for RusForsk, Sissel Berge Helverschou, psykologspesialist NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Anette Ræder Brunvold, psykologspesialist Seksjon ruspoliklinikker Oslo universitetssykehus. Foto: Linn Kaasa, Sykehuspartner.

Personer med Asperger syndrom er ikke «beskyttet» av regeltrohet, de lever heller ikke så isolerte fra andre at de unngår å komme i kontakt med jevnaldrende som ruser seg. De som får rusproblemer og skal tas på like stort alvor som andre.

OUS sine fagmiljøer innen nevroutviklingsforstyrrelser og rus- og avhengighetsbehandling fikk ofte henvendelser fra brukere og fagpersoner med ønske om bistand for å forhindre at pasientgruppen faller ut av avhengighetsbehandling i OUS og andre steder. Derfor gikk vi i gang med å utforske hvordan rusbehandling kan ta mer hensyn til grunnlidelsen hos de med Asperger syndrom.

Andre tilnærminger

Asperger syndrom kjennetegnes av problemer med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. I likhet med andre diagnoser innen autismespekteret, kjennetegnes

Asperger syndrom i tillegg av begrenset og repeterende mønster av aktiviteter og interesser. Kommunikasjonsvansker gjør at gruppebehandling og annen, tradisjonell behandling av ruslidelser passer dårlig. For at de skal få utbytte av terapien må vi bruke andre tilnærminger.

Se film 1: Introduksjon til Asperger syndrom og rusproblemer https://vimeo.com/340661160/40c41b0cb9

Behandling under veiledning

I vårt prosjekt tilbød rusbehandlere fra Oslo universitetssykehus individuell, poliklinisk behandling av pasientgruppen. Fagfolk med kompetanse på Asperger syndrom/ autismespekterdiagnoser veiledet rusbehandlerne.

Parallelt samlet og oppsummerte vi internasjonal forskning på samtidig ruslidelse hos mennesker med diagnoser innen autismespekteret.

Se film 2: Erfaringer fra behandlingsstudien
https://vimeo.com/340661792/ecb93e2bb9

Vi var nysgjerrige på om hvilke faktorer som forårsaker rusbruk i denne gruppen. Det kunne i sin tur gi oss et hint om veien ut av et misbruk eller en lidelse. Intervjuer med pasientene tydet på at enkelte ble motiverte til å ruse fordi de opplevde at rus bedret kommunikasjonen med andre, med andre ord at sosiale vansker maskeres ved hjelp av rus.

I realiteten er det heller slik at rusbruken forsterker personens problemer og skaper mer alvorlige hindringer for å kunne fungere i samfunnet. Et annet hinder er at de ofte tenker på seg selv som eksperter på rus.

Se film 3: Kjennetegn ved pasientgruppen
https://vimeo.com/340662531/397fc9ea19

Terapeutiske utfordringer

Noen av suksesskriteriene som vi kom fram til underveis i prosjektet var å tydeliggjøre rollene som henholdsvis pasient og behandler, bruk av en mer instruerende behandlerstil enn ellers i rusbehandling og en høyere grad av struktur og forutsigbarhet i terapien.

Overfor pasienten som har begrenset evne til å forestille seg ulike tenke- og handlingsalternativer, kan bruk av visualiserende elementer være nyttig. Det viste seg også å være nyttig at terapien hadde utgangspunkt pasientens interesser. Stikkord for en vellykket behandling er at den er helhetlig, langsiktig og individuelt tilrettelagt.

Se film 4: Kliniske tips
https://vimeo.com/340663648/6c9ba6d054

Lære å mestre rusproblemene

Ved riktig behandling kan også denne pasientgruppen lære å mestre rusproblemene sine. Håndboken rettet mot behandlingsmiljøer vil forhåpentligvis gjøre dem bedre skodd til å nå gruppen med virksom behandling.

Vårt håp er at det kan bidra til at problemstillinger ikke blir oversett, at kunnskapen om rusbehandling er bedre i fagmiljøer rettet mot denne utviklingsforstyrrelsen og vice versa at rusbehandlerne kjenner til kompetansen om Asperger syndrom – og tar den i bruk.

For mer informasjon:
Vitenskapelige publikasjoner fra prosjektet og Håndbok Asperger syndrom og rus. De fire undervisningsfilmene finnes også på YouTube.

Her kan du lese mer om behandlingsprogram for Asperger syndrom hos voksne ved Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus:

Her kan du lese mer om behandlingsprogram for Asperger syndrom hos voksne ved Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus:

 

3 kommentarer om “Ruser pasienter med Asperger seg, da?

 1. Interessant artikkel! Rus kan være et stort problem for aspergere. Noen opplever selv som det står i innlegget at rusen forbedrer deres sosiale ferdigheter. Det kan jeg dog skrive under på at ikke stemmer. Det som riktig nok skjer i visse tilfeller er at noen av hemningene vi aspergere har blir mindre, eller hvertfall ikke føles like kraftige. Det betyr selvsagt ikke at rus kan brukes som behandling, men slik jeg ser på det betyr det at faren for avhengighet kan være større hos noen med AS. Jeg vet ikke hvorvidt denne påstanden er støttet av forskning eller ikke, men det er min subjektive oppfatning av rus som fra alkohol.

  Likt av 1 person

  1. Mona kristiansen

   Synd dette ikke blir brukt i praksis ved Ullevål sykehus eller Nydalen dps. Opplever behandlere er ukjent med dette og lite interessert.resultatet av det er att man ved asberger og ruspŕoblematikk fortsettér og falle utenfor nødvendig behandling.trist .

   Liker

 2. Mona kristiansen

  Synd dette ikke blir brukt i praksis ved Ullevål sykehus eller Nydalen dps. Opplever behandlere er ukjent med dette og lite interessert.resultatet av det er att man ved asberger og ruspŕoblematikk fortsettér og falle utenfor nødvendig behandling.trist .

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s