Kan personer med kronisk hepatitt B bli friske hvis de slutter med medisin?

shutterstock_1372290173
Våre forskere undersøker nå om personer med kronisk hepatitt B bør slutte med medisin – for å se om immunsystemet selv kan utrydde viruset for godt.
Studien heter Nuc-Stop og inkluderer pasienter ut året.

Kronisk Hepatitt B er en virussykdom som angriper leveren. Dagens behandling med tabletter hemmer effektivt viruset og skaden på leveren stoppes. Men viruset utryddes ikke fullstendig, og de fleste må ta tabletter resten av livet. I en ny norsk studie ønsker vi å finne ut om det å slutte med medisinene, kan sette i gang en gunstig immunrespons og fjerne hepatitt B-viruset for godt.

Tekst av: Sissel Hafsmo, Studiesykepleier, Kompetansesenter for import- og tropesykdommer, OUS, Dag Henrik Reikvam, Overlege, Infeksjonsmedisinsk avd., OUS og Asgeir Johannessen, overlege/studieansvarlig, Kompetansesenteret for import- og tropesykdommer, OUS.

I Norge lever omtrent 20 000-30 000 personer med kronisk hepatitt B.

De fleste er av utenlandsk opprinnelse og er vanligvis smittet ved fødsel eller barndom i sitt hjemland hvor hepatitt B er vanligere enn det er i Norge.

Blant pasienter med hepatitt B i Norge er Øst-Afrika det vanligste opprinnelsesområdet, fulgt av Øst-Asia, Øst-Europa og tidligere Sovjetunionen og Vest-Afrika.

Hos personer av norsk opprinnelse skjer smitten hovedsakelig i voksen alder gjennom seksuell kontakt eller sprøytestikk ved rusmiddelbruk.

Ubehandlet kan kronisk hepatitt B føre til alvorlig leverskade (skrumplever) og leverkreft.

Tablettbehandling med antivirale medisiner som hemmer viruset i å formere seg, hindrer også effektivt disse fryktede komplikasjonene. Fram til nå har pasientene måtte ta medisiner livet ut, noe som både kan gi langtidsbivirkninger og er kostbart for samfunnet.

Forskere
T.V: Dag Henrik Reikvam, overlege, Infeksjonsmedisinsk avd., OUS, Sissel Hafsmo, studiesykepleier, kompetansesenter for import- og tropesykdommer, OUS og Asgeir Johannessen, overlege/studieansvarlig, kompetansesenter for import- og tropesykdommer, OUS.  Foto: Kjerstin Røstad.

Hvorfor stoppe med effektiv behandling?

Når pasienter som har vært behandlet i flere år stopper å ta medisinene, vil mengden hepatitt B-virus øke. Kroppens immunforsvar går til angrep på viruset i levercellene og lager en viss grad av leverbetennelse.

Tidligere forskningsstudier antyder at det kan være gunstig å tillate denne leverbetennelsen etter behandlingsstopp, siden en kraftigere immunrespons øker sjansen for å fjerne viruset og dermed bli kurert for hepatitt B.

Vi holder nå på med en klinisk studie for å se om det å slutte på medisiner kan gjøre gjøre pasientene fri for hepatitt B virus. Studien heter Nuc-Stop og vi inkluderer pasienter ut dette året.

Leversvikt
Illustrasjon frisk lever som er angrepet av virus. 

Er det trygt å stoppe behandlingen?

I møte med pasientene får vi ofte spørsmål om det er trygt å stoppe med behandling. Risikoen med å stoppe med behandling er at det kan sette i gang en leverbetennelse, med økte leververdier og økt virusmengde i blodet. Men de færreste pasientene vil merke noen symptomer på dette.

Tanken er at dette er en bra reaksjon fra kroppen, der immunforsvaret «våkner opp av dvalen» og tar seg av viruset slik at pasienten kan bli varig virusfri.

Alle pasientene som stopper behandlingen blir fulgt opp tett, og dersom leverbetennelsen blir for kraftig, starter man opp behandlingen på nytt.

Jeg vil gjerne kunne slutte å ta medisiner! Jeg hadde ingen bivirkninger, men hadde synes det vært fint å kunne bli kvitt medisinene. Jeg er også nysgjerrig og vil gjerne bidra til ny kunnskap om hepatitt B. (Pasient).

Hvilken oppfølging får pasientene i Nuc-Stop studien?

Alle pasientene som deltar i studien må ha stått på behandling for hepatitt B i minst 2 år og de skal ikke ha tegn til langtkommet leverskade.

Samtlige pasienter vil stoppe med behandling og ved loddtrekning fordeles til enten en gruppe med lav terskel for å re-starte behandling (dagens standard), eller en gruppe med høy terskel for å re-starte behandling.

Hypotesen er at ved å tillate en kraftigere leverbetennelse over tid, kan vi øke sjansen for at pasienten blir virusfri.

Deltagerne vil følges tett i starten av studien (etter behandlingsstopp) med oppmøte og blodprøver én gang i måneden i tre måneder, deretter møter de hver tredje måned i til sammen tre år. Pasienter som blir kvitt viruset, kan regnes som kurert og behøver ikke å ta medisiner mer. Da kan også den regelmessige oppfølgingen i helsevesenet avsluttes.

TheNucStopStudy_Logo-01

Det er viktig at ingen som får behandling mot hepatitt B slutter med medisiner uten at det er avtalt med lege, og helst bør alle som skal slutte inkluderes i en studieprotokoll fordi det gir tryggest oppfølging.

Fakta om studien

  • Studien startet høsten 2018 og inklusjon av pasienter vil pågå til slutten av 2019
  • Pasientene får tett oppfølging av spesialisthelsetjenesten gjennom hele studien
  • 10 sykehus i Norge og ett i Etiopia deltar
  • Totalt 120 pasienter skal inkluderes (63 er inkludert per 1. juni 2019)
  • Resultater fra studien kan være med på å endre internasjonale retningslinjer for behandling av hepatitt-B
  • Hvis du har kronisk hepatitt B og ønsker å delta i studien, kan du ta kontakt med studiesykepleier Sissel Hafsmo på tlf. 909 65 765
  • Pasientinformasjon om studien finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/behandlingsstopp-av-kronisk-hepatitt-b?behandling=Hepatitt

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s