Barndomstraumer kan framskynde aldringsprosessen

shutterstock_1309145008.jpg

I vår studie på 1000 personer fant vi at de som hadde opplevd barndomstraumer hadde kortere endestykker på kromosomene (kortere telomerer) som har noe å si for livslengden vår. Foto: Shutterstock.

Kan stress tidlig i livet fremskynde den biologiske aldringsprosessen? Ja, tyder en ny artikkel fra OUS.

Tekst av: Monica Aas, forsker, NORMENT, Oslo universitetssykehus (OUS).
Foto: Privat, iStock og Shutterstock.

 

forfatter
Monica Aas, NORMENT.

Telomerer er DNA-protein strukturer på endende av kromosomet. Når cellenene deles blir ikke endene (telomerene) kopiert. Derfor vil telomerene bli noe kortere for hver celledeling.

Pasienter med en alvorlig mental lidelse har kortere telomerer og rapporterer oftere barndomstraumer enn befolkningen generelt.

Når telomerene er kortet ned  til en viss lengde kan det påvirke cellens mulighet til å lage en ny celle og cellen kan i verste fall dø.

Derfor er lengden på telomerene ofte kalt “en molekylær klokke”.  

Forsker på telomerlengden

Forskning viser at genene våre er involvert i hvor fort telomerene brytes ned, men miljøet vi lever i kan også påvirke telomerene.

Våre funn fra «Stress under Skin» –prosjektet ved NORMENT støtter eksisterende forskning som viser at belastende livshendelser kan påvirke lengdene på telomerene våre.

Telomere
Endestykkene på kromosomene våre heter telomerer. 

Studien vår, som består av mere enn 1000 deltagere, bidrar med ny kunnskap om telomerelengder hos individer med en alvorlig psykisk lidelse.

Det første vi gjorde var å sjekke om eldre deltagere i studien hadde kortere telomerer enn yngre deltagere for å undersøke om hypotesen vår var riktig, nemlig at telomerer blir kortere når vi blir eldre!

Så fant vi at personer med en alvorlig psykisk lidelse hadde kortere telomerer enn den friske gruppen uten en psykisk lidelse.

Pasienter med en alvorlig psykisk lidelse fortalte oftere om traumer i barndommen og det var spesielt gruppen som rapporterte traumer som hadde kortere telomerer.

Funnene våre tyder på at mye stress, spesielt tidlig i livet, kan fremskynde den biologiske aldringsprosessen.  

Hva nå? Neste steg

Det må undersøkes om andre grupper finner tilsvarende resultater i andre uavhengige studier.

Vi må også undersøke den kliniske betydningen av kortere telomerer. For eksempel, pasienter med schizofreni og bipolar lidelse lever i gjennomsnitt 10 år kortere enn befolkningen ellers.

Kan vi finne en  sammenheng mellom kortere telomerer og kortere livslengde hos denne gruppen?

Et område jeg ønsker å forstå bedre er de biologiske prosessene mellom belastende livshendelser tidlig i livet og kortere telomerer.

For eksempel ønsker jeg å undersøke om deltagere med høyere stresshormon (kortisol) også har kortere telomerer? Her vil jeg bruke en ny teknikk der en undersøker kortisol over tid målt i hår. Og kan genene våre spille en rolle for hvordan livshendelser påvirker telomerene?   

Lenker

Artikkel fra studien

NORMENT

Aas, M., Elvsashagen, T., Westlye, L. T., Kaufmann, T., Athanasiu, L., Djurovic, S., Melle, I., van der Meer, D., Martin-Ruiz, C., Steen, N. E., Agartz, I. & Andreassen, O. A. (2019). Telomere length is associated with childhood trauma in patients with severe mental disorders. Transl Psychiatry 9, 97.

Epel, E. S., Blackburn, E. H., Lin, J., Dhabhar, F. S., Adler, N. E., Morrow, J. D. & Cawthon, R. M. (2004). Accelerated telomere shortening in response to life stress. Proc Natl Acad Sci U S A 101, 17312-5.

6 kommentarer om “Barndomstraumer kan framskynde aldringsprosessen

 1. Det gjøres mange analyser på hvite blodceller som trekker konklusjoner for resten av kroppen, og jeg lurer alltid på hvilket grunnlag man har for det. Her gis det inntrykk av at telomerlengden via sin funksjon for cellers levetid påvirket individets levetid. Jeg blir litt skeptisk. Det man vel kan anta er at det sier noe om immunapparatets funksjon, som kan korrelere, og kanskje til og med påvirke livslengde. Men leukocyttene regenereres jo hele tiden, og sammenhengen blir for meg veldig uklar. Men det er jo ikke mitt felt, så det er kanskje bare at dere må forklare sammenhengene bedre? Mvh

  Liker

   1. Monica Aas

    Det henvises til publisert artikkel i Translational Psychiatry.
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30898995

    Telomeremetoden er beskrevet i metodedelen og diskutert i diskusjonsdelen av artikkelen.

    Telomerer ble analysert ved bruk av qPCR av internasjonale eksperter innen telomeranalyser ved NIHR Newcastle Bio research lab i Uk.

    Liker

   2. Jeg tror ikke diskusjonen deres styrket min tiltro til konklusjonen i overskriften. Såvidt jeg vet er det sterk assisosiasjon mellom psykiatri og HLA, så immunrelaterte mekanismer kan vel være en del av forklaringen. Telomrelengde i hvite blodceller sier vel mest om omsetningen av disse, som kan ha immunologiske årsaker, men sikkert som andre stamceller blir svekket med årene. Men som en underbygging av at traumer i barndommen gir raskere aldring blir dette etter mitt syn veldig tynt. Er ikke sikker på om dette bringer verden mye fremover. At noe gir signifikant korrelasjon blant 1000 er jo ikke så nyttig diagnostisk, og særlig ikke hvis forskjellene er små og det feks påvirkes vel så mye av ulike infeksjoner etc.

    Det at «eksperter på telomeraseanalyser» har tro på metoden er vel naturlig. Men uansett bør resultatenes årsak og virkning vurderes kritisk. Jeg tror man skal være meget varsom med slike tolkninger som folk kan ta meget konkret og personlig. Særlig kan det bidra til dårligere livskvalitet for en følsom gruppe. Hvor mye kan kosthold og mosjon bidra? Den gang jeg ga hvite blodlegemer ble det oppfordret til løping først, for det økte mengden hvite i blodet. Kanskje også gjennomsnittlig telomerlengde?

    Mvh

    Liker

 2. Tilbaketråkk: Tre store fagfelt i en klinikk – psykisk helse og avhengighet.

 3. Det er jo ofte fristende å undersøke blodprøver der vevet man egentlig er interessert i ikke er tilgjengelig, og det blir hevdet at telomerlengden er sterkt korrelert i ulike vev. Men det viser seg nå med mer avansert teknologi at dette varierer betydelig. I artikkelen «Determinants of telomere length across human tissues» i Science DOI: 10.1126/science.aaz6876 sies det «This dataset shows that telomere length is not constant but is correlated across tissues. Most tissue telomeres shorten with age, but some, such as those in the testis and cerebellum, do not.» og også at det er etniske forskjeller.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s