Livet ditt styres fra hjernen

shutterstock_1200056551

Den første Nasjonale hjernehelsestrategien i Norge ble lansert for knapt ett år siden og hjernehelse oppfattes av mange som et nytt begrep. Vi som jobber i sykehuset fremmer hjernehelsen ved å diagnostisere og behandle hjernesykdommer, og vi forsker på nevrologiske sykdommer. Vi vet hvor viktig det er for oss alle at hjernehelse nå har kommet på dagsordenen. For hjernen er uerstattelig og sårbar, fascinerende og gåtefull. Hele livet ditt styres fra hjernen.

Tekst: Hanne Flinstad Harbo, Avdelingsleder, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus og professor, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo.
Foto: Oslo universitetssykehus og Shutterstock.

Menneskets hjerne er den mest kompliserte strukturen vi kjenner i universet. Den veier litt over en kilo, men inneholder omtrent 100 milliarder hjerneceller. I samspillet mellom disse nervecellene og enorme mengder støtteceller oppstår det menneskelige.

Takket være forskningen vet vi mye mer av hvordan hjernen fungerer i dag enn for få år siden. Men det er fortsatt veldig mye vi ikke forstår.

hanne h2
Hanne Flinstad Harbo, avdelingsleder, Nevrologisk avdeling.

Hjernen må beskyttes

Hjernen og nervesystemet må beskyttes mot skader, som kan være vanskelig å rette opp.

Bruk av bilbelte og hjelm i ulike sportsgrener forbygger mange alvorlige hjerne- og ryggmargsskader og det redder liv.

Hjernen vår har det også best når vi lever aktive liv, har god ernæring og er fysisk aktive.

Er du i tillegg årvåken ovenfor symptomer på hjernesykdom kan du komme tidlig til behandling og derved forebygge uopprettelige nevrologiske skader.

Hjernesykdommer kan ramme alle

Hjernesykdommer omfatter alle nevrologiske sykdommer og skader samt alvorlige psykiske lidelser.

Hver tredje person vil en gang i løpet av livet bli rammet, og vi kjenner alle en som har en nevrologisk sykdom.

I Nevroklinikken jobber vi med diagnostisering, behandling og oppfølging av hjernesykdommene med mål om å oppnå best mulig hjernehelse for alle.

Selv har jeg arbeidet med hjernesykdommer i over 20 år, og jeg synes fortsatt dette arbeidet er like spennende, utfordrende og meningsfullt.

I denne bloggserien om hjernehelse på Ekspertsykehuset i november, vil mange dyktige kolleger omtale de spennende og viktige oppgavene vi jobber med.

Hjernesykdommer er vanlige, ofte alvorlige og livslange

Noen nevrologiske sykdommer er veldig vanlige, som for eksempel migrene, eller smertetilstander som skyldes irritasjon eller skader på nerver, som isjas.

De klassiske nevrologiske sykdommene hjerneslag, epilepsi, demens, Parkinsons sykdom og multippel sklerose (MS) er også hyppige, og hver for seg rammer disse sykdommene mange tusen nordmenn. Mange av pasientene henvises umiddelbart til sykehus, som ved hjerneslag og alvorlige, vedvarende epileptiske anfall.

I tillegg kommer sjeldne, men ofte alvorlige tilstander som amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og arvelige sykdommer som Huntingtons sykdom. Samlet er de sjeldne nevrologiske sykdommene hyppige. Tett oppfølging av pasienter med utviklingshemming er også et viktig felt.

Ulykker kan gi veldig alvorlige skader i nervesystemet, og rask nevrokirurgisk behandling kan være helt avgjørende. Slik behandling er også nødvending ved for eksempel blødninger og svulster i nervesystemet.

Opptrening og rehabilitering etter sykdom og skader er også svært viktig for å oppnå best mulig hjernehelse etter at sykdommen har inntruffet.

Rask opptrening etter for eksempel hjerneslag vil øke funksjonsnivået og bedre livskvaliteten for pasienten både på kort og lang sikt.

Felles for de fleste hjernesykdommene er at de ofte varer livet ut, selv om de behandles på best mulig måte. De som rammes må leve med ulike grader av symptomer eller handicap i mange år og kan ha et stort såkalt «helsetap». Derfor er opptrening og rehabilitering svært viktig, og mange faggrupper må samarbeide for at pasienten skal oppnå best mulig helse.

Vi må tilstrebe et tett samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene og ha pasienten i sentrum.

En revolusjon av behandlingsmuligheter

Gjennom de siste tiårene har det skjedd en revolusjon av behandlingsmuligheter ved flere av de nevrologiske sykdommene. Vi kan nå oftest behandle hjerneslag om vi kommer raskt til, enten ved blodproppløsende middel (trombolyse) og «blodpropp-fisking» (trombektomi).

Vi kan ofte stabilisere MS-sykdom ved å gi «bremse-medisin» (immunmodulerende behandling), og vi har stadig bedre medisiner og operasjonsteknikker ved både epilepsi og bevegelsesforstyrrelser, som Parkinson og dystoni. Disse behandlingene fører til bedre overlevelse, mindre handicap, økt arbeidsevne og bedre livskvalitet for svært mange av oss.

Forskning er nødvendig

Men spesielt for alvorlige jevnt økende nevrologiske sykdommer er det fortsatt svært begrensede behandlingsmuligheter. Det trengs fortsatt mye ny forsking og kliniske studier av nevrologiske sykdommer.

I Nevroklinikken jobber vi derfor også iherdig med forskning og fagutvikling på høyt nivå. Vi har sterke forskningsgrupper som blant annet jobber med hjerneslag, bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, multippel sklerose, smerte, hjernesvulster, vannsirkulasjonen i hjernen, rehabilitering etter skade og smerter i muskel- og skjellet.

De siste årene har forskerne i vår klinikk publisert 180-190 vitenskapelige artikler i året, og vi har i gjennomsnitt 15 doktorgradsdisputaser per år. Dette er svært god og stor forskningsaktivitet i en klinikk som har klinisk behandling i fokus.

Håp om bedring av hjernehelse i Norge ved oppfølgingen av Nasjonal hjernehelsestrategi

Vi håper og tror at den nasjonale hjernehelsestrategien kan bidra til å bedre forholdene for hjernehelse i Norge. Strategien har fire overordnede mål:

 • God hjernehelse hele livet – forebygging og livskvalitet
 • Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud og bedre ivaretakelse av pårørende
 • Gode forløp – fra symptom til diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering
 • God kunnskap og kvalitet gjennom forskning og innovasjonVi ser frem til å bidra på best mulig måte i det videre arbeidet med å fremme god hjernehelse i Norge.

Referanser:  

Les mer om behandlingstilbudet og forskningen ved Nevroklinikken

Nasjonal hjernehelsestrategi

 

 

8 kommentarer om “Livet ditt styres fra hjernen

 1. Tilbaketråkk: Ved Parkinsons sykdom virker dyp hjernestimulering – men ikke hos alle

 2. Tilbaketråkk: Bypass forhindrer hjerneslag

 3. Tilbaketråkk: Ved å finne hjernealder kan vi gi bedre behandling av multippel sklerose

 4. Tilbaketråkk: Hva er vannhode?

 5. Tilbaketråkk: Litt strøm gir pasienter med ufrivillige bevegelser livskvaliteten tilbake

 6. Tilbaketråkk: Mellom 10 000 og 15 000 nordmenn pådrar seg hodeskade årlig

 7. Tilbaketråkk: Nevroklinikken- hjerne for oss!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s