Oslo universitetssykehus bidrar til global helseutvikling

 

operasjonMalawi
MALAWI: Her opererer den eneste nevrokirurgen i Malawi. Foto: Cecilie Johansen.

Vi bidrar til global helseutvikling gjennom prosjekter i flere land, blant annet i India, Etiopia, og Malawi. Verdens helsetilstand går fremover, det viser statistikken fra Verdens helseorganisasjons tusenårsmålsperiode fra 1990-2015, selv om mange av målene ikke er nådd.

Tekst: Terje Hanche-Olsen, overlege, Barneanestesi, Avd. for anestesiologi, OUS.
Foto: Cecilie Johansen, Terje Hanche-Olsen.
terje...
Fagansvarlig anestesi, Terje Hanche-Olsen ved Oslo- Blantyre Surgery Project, Seksjon for Internasjonalt Samarbeid, OUS.

Barnedødeligheten har blitt redusert med mer enn 50% og mødre-dødeligheten med nær 50%. Færre dør av malaria og infeksjonssykdommer og andel underernærte barn har blitt nær halvert. Forventet levealder øker på alle kontinenter. Flere dør av skader enn av HIV/AIDS, tuberkulose og malaria til sammen. Skader er den viktigste dødsårsaken globalt blant  ungdom og yngre voksne.

 

Utvikling av kirurgi med tilhørende støttefunksjoner er en viktig komponent for ytterligere forbedring innen global helse generelt og  innen mødrehelse, barnehelse og skadebehandling spesielt.

 

The Lancet Comission on global surgery 2015
—5 milliarder av jordens befolkning har ikke tilgang til grunnleggende trygg kirurgi når de trenger det.
—Tilstanden er verst i lavinnkomstland der 9/10 ikke har tilgang på grunnleggende kirurgisk behandling
Bedret kirurgisk behandling er kostnadseffektivt, redder liv og fremmer økonomisk vekst
—Kirurgi og anestesi bør være integrert i nasjonale helseplaner i alle land, uansett utviklingsnivå.

I Afrika er situasjonen verst

Både Verdens helseorganisasjon (WHO) og The Lancet Commission on Global Surgery har satt søkelyset på den store globale mangelen på kompetanse, kapasitet, infrastruktur, utstyr innen kirurgi, anestesi og kostnadene dette medfører for samfunnet.

Verst er situasjonen i Afrika sør for Sahara.

Sykehus
MALAWI: Queen Elisbeth Central Hospital. Foto: Terje Hanche-Olsen.

Oslo – Blantyre Surgery Project i Malawi

Oslo Blantyre Surgery Project er et institusjonssamarbeid mellom OUS og Queen Elisabeth Central Hospital (QECH) i Blantyre, Malawi, innen nevrokirurgi, barnekirurgi, anestesi, postoperativ og intensivbehandling samt etablering av medisinsk-teknisk utstyr og oppbygging av medisinsk-teknisk kompetanse. Prosjektet er støttet av de respektive avdelingene og klinikkene ved OUS.

Malawi er et lavinntektsland i det sørøstlige Afrika og med en befolkning på 17 millioner hvorav halvparten er 15 år eller yngre. Landet har stor mangel på kvalifisert helsepersonell og mye av kirurgisk behandling gjøres av ikke-leger, i Malawi kalt clinical officers.

På QECH er det totalt 400 sykepleiere i et universitetssykehus med 1 300 senger. Landet har 1 nevrokirurg og 3 barnekirurger.

Vårt bidrag

Siden 2013 har OUS bidratt til å bygge opp kompetanse, infrastruktur, og et nevrokirurgisk spesialist-utdanningsprogram i samarbeid med og, per i dag, Malawis eneste nevrokirurg, Dr Patrick Kamalo.

operasjonMalawi
ENESTE NEVROKIRURG: Dr Kamalo, til høyre i bildet er Malawis eneste nevrokirurg. Foto: Cecilie Johansen

I 2016  ble prosjektet utvidet til å omfatte barnekirurgi, anestesi og postoperativ intensivbehandling av barn, i et nyoppført barnekirurgibygg: Mercy James Center for Pediatric Surgery and Intensive Care.

Barnebygget er finansiert av popstjernen Madonna.

Utveksling er en viktig del av prosjektet, seks Malawiere er i Norge til enhver tid for 6 måneders opphold og tre fra Norge er til enhver tid i Malawi.

Alt fagpersonell nødvendig for kirurgisk behandling er involvert. Over tretti Malawiere har så langt generert mer enn 15 års erfaring fra norsk helsevesen.

Vi har et langt tidsperspektiv, 10 år er realistisk for å nå målene for prosjektet.

Dette har vi fått til

I 2013 ble det gjort vel 200 nevrokirurgiske operasjoner, de fleste for vannhode (hydrocephalus) og noen få åpne hjerneoperasjoner mens det i år ligger an til 400 inkludert 80 åpne hjerne-operasjoner.

MercyJames
MERCY JAMES CENTER: Åpnet i juli 2017. Foto: Terje Hanche-Olsen

Operasjonsstue for nevrokirurgi og postoperativ enhet er etablert, mye takket være norsk innsats. Stafett av norske og andre nevrokirurger, har medført at mer komplekse operasjoner kan gjennomføres. Første klipsing av utposning av blodåre i hjernen, ble gjort i mai 2016.

Utdanningsprogram

I disse dager starter to lokale leger i et 6 års utdanningsprogram i nevrokirurgi. Det er også planer om utvidelse av virksomheten, muligens i et nybygg.

Madonna
ÅPNING: Madonna, 11. juli, 2017. Foto: Terje Hanche-Olsen

Mercy James Center for Pediatric Surgery and Intensive Care ble åpnet 11. juli. Madonna var selv tilstede under åpningsseremonien.

Etablering av barnesykehuset

I ett og et halvt år forut for dette, var prosjektet involvert i planlegging av drift og organisering av denne nyetablerte barnekirugiske enheten ved QECH.

To operasjonsstuer er nå i drift med moderne overvåkning og narkosemaskiner.

Barneintensiv og postoperativ enhet er under gradvis oppbygging og støttet av norske leger og sykepleiere i opplæring av lokale helsearbeidere.

sykepleier
NY BARNEINTENSIV: Sykepleier Gunn June Lund fra OUS. Foto: Terje Hanche-Olsen

Det som blir viktig fremover er å få opp gode registreringssystemer for pasientene slik at utvikling i kapasitet og kvalitet kan følges over tid.

Kunnskap om global helse

Oslo universitetssykehus bidrar, men gevinsten er også stor. Kunnskap om global helse, om helsetilstander vi ser lite av i vår del av verden, men som også kan komme hit er viktig.

Det gjelder og kjennskap til andre kulturer i en multikulturell verden, erfaring med å jobbe i en enklere setting med mange pasienter, sykere pasienter og med mer langtkomne tilstander.

Målet er resultater som nærmer seg våre. Men det vil ta tid – lang tid.

Du kan lese mer om prosjektet Oslo Blantyre Surgery Project her

 

2 kommentarer om “Oslo universitetssykehus bidrar til global helseutvikling

  1. Tilbaketråkk: Vi har sendt 6 tonn medisinsk utstyr til Malawi

  2. Tilbaketråkk: Den grå massemorderen – tuberkulose

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s