Menn med prostatakreft tilbys lærings- og mestringskurs i pakkeforløpet

DSC_8645
Spesialfysioterapeut Malene Omland veileder gruppen på Pusterommet.

Som prostatakreftpasient hos oss kan du medvirke i din behandling og utredning av sykdommen. Det er deg og ditt liv det gjelder. Men for at du skal kunne medvirke, er det viktig at du har fått tilstrekkelig kunnskap og informasjon. Derfor tilbyr vi nå lærings- og mestringskurs som en del av pasientforløpet.

Tekst: Kjersti Tveten, seksjonsleder Læring og Mestring, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.
Foto og Video: Mari Glommen og Margrethe Falch, kommunikasjonsrådgivere, Stab Kommunikasjon, OUS.

Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftformen blant menn. I 2015 fikk 5061 menn prostatakreft i Norge. En stor andel av disse pasientene får sin utredning og behandling ved Oslo universitetssykehus.

Hva slags informasjon er nyttig for deg i denne situasjonen?

  • hva utredningen og behandlingen går ut på
  • hvilke behandlingsalternativer som foreligger
  • hva du selv kan gjøre for å ha det best mulig under og etter behandling

Vi følger Martin i hans pakkeforløp

Opplæringen inngår i behandlingsforløpet til Martin (67), som blir henvist sykehuset med mistanke om prostatakreft.

En av de første personene Martin kommer i kontakt med på sykehuset er en forløpskoordinator som sørger for at han får svar på spørsmål, tilstrekkelig informasjon og en plan for hans pakkeforløp.

Forløpskoordinatoren har ansvar for at utredningen går uten unødvendige forsinkelser og har løpende kontakt med Martin til utredningen hans er ferdig og en plan for behandlingen er lagt.

Han får påvist prostatakreft.

I møte med legen får Martin informasjon om hvilke behandlingsalternativer som er aktuelle, hvilke konsekvenser behandlingene kan gi og hvilke behandling som anbefales.

Sammen med legen tar Martin avgjørelse om å starte stråle- og hormonbehandling.

Dette kalles for samvalg, som betyr at du som pasient diskuterer og deltar i beslutninger om undersøkelses- og behandlingsmetoder med helsepersonell. Samvalg forutsetter at pasienten har fått god informasjon og forstår konsekvensene av de ulike behandlingsalternativene.

Når behandlingsopplegget er bestemt, får Martin invitasjon til et Lærings og mestringskurs over 2 dager. På kurset får Martin og hans kone vite hva de selv kan gjøre for at behandlingen og tiden etterpå skal medføre minst mulig plager.

Hva inneholder et lærings- og mestringskurs?

Kurset inneholder informasjon om behandlingen fra lege og stråleterapeut, informasjon om seksuelle utfordringer som kan oppstå som følge av sykdom og behandling, om hvilke hjelpemidler som finnes og anbefales.

Det blir gitt kostholdsveiledning, og informasjon om betydningen av å være fysisk aktiv og treningsråd under og etter behandlingen. Tilstede på kurset er også en pasient som forteller om egne erfaringer fra pakkeforløpet og hva som har vært til hjelp for han og hans pårørende.

Martin og hans kone får muligheten til å dele sine erfaringer og stille spørsmål til fagpersonene, de andre deltakerne og den erfarne pasienten. Her får de oppklart misforståelser, forklaringer på spørsmål, tips og råd om hvordan de kan mestre sin situasjon.

På kurset får Martin også invitasjon til å delta på en rehabiliteringsgruppe underveis i behandlingen. Han ønsker å trene på Pusterommet to ganger i uken sammen med andre pasienter som er i tilsvarende situasjon.

I ettertid opplever Martin at dette tilbudet har ført til at han har fått svar på mange av de spørsmålene som meldte seg før behandlingen startet opp. Han har fått inspirasjon og nok kunnskap til å ta de grepene som skulle til for å holde seg i form både fysisk og psykisk underveis i behandlingen. På Pusterommet har han fått et nytt sosialt nettverk og en arena for fysisk trening som er tilpasset hans form.

 Hva er et lærings- og mestringskurs?

DSC_8652
Kjersti Tveten, seksjonsleder Læring og Mestring, Kreftklinikken.

Et lærings- og mestringskurs er opplæringsprogram for pasienter og pårørende.  Der kan dere få økt innsikt i egen situasjon slik at dere kan forebygge plager og få hjelp til å mestre hverdagen og livssituasjonen.

Dette er et ledd i det som kalles pasient- og pårørendeopplæring som er en av sykehusets lovpålagte oppgaver.

Kursene er utarbeidet gjennom et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og likepersoner. Tidligere pasienter bidrar i planlegging, gjennomføring og evaluering med sin brukererfaring, mens fagpersoner bidrar med sin fagkompetanse.

Hva er et pakkeforløp?

Ved mistanke om kreft vil legen henvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende.  Målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Det legges stor vekt på at du som pasient skal få god informasjon og mulighet til brukermedvirkning.

Pakkeforløpene omfatter utredning, behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall. Pakkeforløpet for kreft starter når spesialisthelsetjenesten mottar henvisninger.

Hva er Pusterommet og Vardesenteret?

Pusterommene er lavterskel trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter som gir tilbud om veiledning i tilpasset fysisk aktivitet individuelt og i gruppe.  Hensikten er å bidra til at pasientene gjenvinner funksjonsdyktighet og forebygger seneffekter etter kreftbehandling. Pusterommene er etablert gjennom et samarbeid mellom Aktiv mot kreft og helseforetakene.

Vardesentrene er en møteplass for kreftpasienter og pårørende der det tilbys aktiviteter som har som formål å fremme livskvalitet, velvære og mestring. Vardesentrene er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene i samarbeid.

Lenker/referanser:

Les mer om før, under og etter behandling av prostatakreft her

mestring.no

Kreftlex.no

helsenorge.no/prostatakreft

Pusterommene.no

Vardesentrene.no

5 kommentarer om “Menn med prostatakreft tilbys lærings- og mestringskurs i pakkeforløpet

  1. Tilbaketråkk: Mannens helse er viktig

  2. Tilbaketråkk: Algoritmer gir raskere svar på kreftdiagnosen

  3. Tilbaketråkk: Prostatakreft: – Ultralydbehandling skåner både potensen og kontinensen

  4. Tilbaketråkk: Vardesenter og Pusterom – en arena for hjelp til samvalg – Oslo universitetssykehus – nyheter for ansatte

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s