«På sykehuset fikk jeg informasjon, men jeg husker ikke så mye av den»

Illustrasjonsbilde

Å styrke helsepersonellets kompetanse innen læring, mestring og medvirkning hos pasienter og pårørende er viktig. Mange pasienter opplever likevel at de ikke får nok informasjon. Å bruke metoder som film og e-læringskurs for å heve kompetansen er nyttig og kommer pasientene og pårørende til gode.

Tekst: Anette Eie, spesialrådgiver, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, Oslo universitetssykehus.
Foto: Shutterstock og Oslo universitetssykehus.

Mange ansatte har lang erfaring i å formidle informasjon og legge til rette for læring, og sykehuset har både rutiner og prosedyrer for å gi relevant informasjon.

Likevel opplever mange pasienter at de ikke har fått nødvendig informasjon eller opplæring, slik at de kan håndtere egen sykdom eller skade. Kanskje handler noe av dette om hvordan eller når informasjonen ble formidlet, om det var et forståelig språk, om informasjonen ble gitt muntlig eller skriftlig eller om den var tilpasset alder.

«Du har vinduer hvor du er mottakelig for informasjon, kanskje var jeg ikke så mottakelig da…» – pasient.

Brukerstemmen inn i utviklingsarbeid

En viktig del av det å ha gode helsetjenester er å lytte til pasienter og pårørendes innspill. Dette bidrar til å kvalitetssikre tilbudene slik at de oppleves som mer relevante.

Brukerundersøkelser og undersøkelser av pasientopplevelsen i helsetjenesten viser at kun 57% av pasienter og pårørende er fornøyde med den informasjonen de får ved utskrivelse fra sykehus. Samtidig viser forskning at omtrent halvparten av oss ikke forstår helseinformasjon, og en studie blant eldre viser at 40-80 % hadde glemt informasjonen de fikk muntlig.

FullSizeRender
Anette Eie, spesialrådgiver, Stab fag, OUS. Foto: privat.

Når en blir syk eller får en skade er det vanlig å ha mange spørsmål og et økt behov for informasjon og veiledning om hvordan håndtere sykdommen.

Hva betyr egentlig det legen sa? hvordan gjør jeg det? Pasienter og pårørende må oppfordres til å stille spørsmål.

Det du lærer på sykehuset skal være relevant også når du kommer hjem. Derfor er kvalitetssikring av informasjonen om hvordan du skal ta medisinen din, eller veiledningen om hvordan du kan leve med en kronisk sykdom eller skade ikke bare viktig for livskvaliteten men også for pasientsikkerheten.

Som helsetjeneste bør vi også oppfordre pasienter og pårørende til å spørre om noe er uklart.

Det er mange metoder helsepersonell kan bruke for å fremme læring og mestring for eksempel via individuell veiledning, gruppebaserte læringstilbud, e-læring, film, temakvelder med mer til ulike målgrupper.

E-læringskurset «innføring i pasient- og pårørendeopplæring»

Oslo universitetssykehus har ledet et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Oslo og Akershus for å styrke kompetanse og samarbeid om pasient- og pårørendeopplæring, både i utdanning og arbeidsliv.

Et konkret resultat av prosjektet er e-læringskurset «Innføring i pasient- og pårørendeopplæring».

Kurset er utviklet etter innspill fra erfarne brukere med roller innen opplæring: helsefagstudenter, helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten og undervisningspersonell.

Det er fokus på å vise både mangfold og muligheter som finnes for å legge til rette for læring, mestring og medvirkning. Dette gjøres ved bruk av ulike tilnærminger som e-læring, gruppebaserte kurs, informasjon og film. Kurset inneholder også en oversikt over ulike helsepedagogiske nettressurser, da mange forteller at det er vanskelig å finne en samlet oversikt over ulike verktøy. Sitat fra høringen:

«Kurset er enkelt og raskt med mye nyttig informasjon. Derfor egner det seg godt i en travel helsehverdag»

«Det viktigste jeg lærte var at det er både viktig og nyttig med brukermedvirkning»

«Skulle ønske du visste…»

Sykehuset utfordret en gruppe tidligere pasienter og pårørende på å gi oss innspill på hva som var viktig for dem av informasjon og opplæring gjennom sin behandling og rehabilitering. Resultatet ble filmen Skulle ønske du visste… laget av Oslo universitetssykehus i samarbeid med Jazzmontør as. Filmen belyser ulike sider ved informasjon og opplæring som er viktig for pasienter og pårørende.

For eksempel skulle de ønske de hadde fått beskjed om å ta med seg en pårørende til konsultasjonen og at det er viktig å få skriftlig informasjon i tillegg til den muntlige.

På den måten kan de lese mer når de kommer hjem. Filmen vises for nyansatte, og brukes i sykehusets arbeid med å styrke kompetansen i pasient- og pårørendeopplæring.

 «Jeg har vært på lærings- og mestringssenteret og fått medvirke i min egen tilfriskningsprosess»

«Det gjorde en forskjell den dagen jeg møtte noen som var i en lignende situasjon»

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring for ansatte og brukere

Oslo universitetssykehus har årlige kurs i pasient- og pårørendeopplæring for ansatte i sykehuset og brukere som har en rolle i våre læringstilbud.

Ansatte fra primærhelsetjenesten inviteres også da god samhandling om helhetlig opplæring er viktig. Noe av undervisningen er felles, og noe er tilpasset helsepersonell og brukerne hver for seg.

Brukerne lærer om hvordan de kan bruke sin historie for å legge til rette for læring og håp hos andre i lignende situasjon, og om sin rolle og ansvar i opplæringen. Små og store mestringshistorier om å håndtere hverdagen med sykdom eller skade er viktige for pasienter og pårørende, og derfor er dette en sentral del av sykehusets læringstilbud.

Helsepersonell lærer mer om ulike pedagogiske metoder, og hvordan de kan trekke brukererfaringer inn i utvikling og gjennomføring av pasient- og pårørendeopplæring.

«Kurset var godt laget i forhold til at vi at deltakere kunne danne seg egne refleksjoner. Vi fikk mange gode innspill fra hverandre, og det er motiverende og inspirerende», sitat kursdeltaker»

 

Aktuelle lenker

Informasjon om OUS’ pasient- og pårørendeopplæring

Samhandling ved OUS

Forum for pasient- og pårørendeopplæring

Brukermedvirkning

Barn som pårørende

Mestring for alle – nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 

Mestring.no – nasjonalkompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Kilder i tekst

Relevante referanser

  • Lov om spesialisthelsetjenesten §3-8. Sykehusets oppgaver
  • Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, Helsedirektoratet, 2015
  • Vågan, A., Eika, K., & Skirbekk, H. (2016). Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring. Sykepleien Forskning, 11. doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.59702
  • Artikkel: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/brukermedvirkning/bare-sp%C3%B8r/teach-back-metode-kan-hindre-re-innleggelser/teach-back-metode-kan-hindre-re-innleggelser
  • Christiansen, B. (red). (2013). Helseveiledning. Gyldendal Akademisk
  • Tveiten, S. (2016). Helsepedagogikk (pasient- og pårørendeopplæring). Oslo: Fagbokforlaget
  • Svavarsdóttir, M. H., Sigurðardóttir, A. K. og Steinsbekk, A. (2015). How to become an expert educator: a qualitative study on the view of health professionals with experience in patient education. BMC Med Educ. 2015;15:87. doi: 10.1186/s12909-015-0370-x
  • Seljelid, B. (2016) Brukermedvirkning krever informasjon. Sykepleien 2016 104 (3):50-52

2 kommentarer om “«På sykehuset fikk jeg informasjon, men jeg husker ikke så mye av den»

  1. Tilbaketråkk: Hva er svangerskapsforgiftning?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s