Hvorfor er det viktig med lærings- og mestringstilbud?

shutterstock_21844750

Stadig flere får tilbud om å delta i ulike lærings- og mestringstilbud. Hva sier forskningen om nytteverdien? Forskning på effekt viser nytteverdi for pasienter og pårørende. Fra den senere tid er det en rekke studier internasjonalt som viser at deltakelse på slike tilbud også gir gode helseøkonomiske gevinster.

Tekst og foto: Una Stenberg, seniorforsker, PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), Oslo universitetssykehus HF.
Foto: Shutterstock og OUS.

Når du får helseproblemer er kanskje noe av det viktigste å finne ut hvordan du kan leve med de nye utfordringene. Å vite om endringene i sykdommen og hva behandling fører med seg. For noen kan det dreie seg om en kort periode før ting vender tilbake til normaltilstanden igjen, men for stadig flere dreier det seg om endringer som følge av langvarige helseutfordringer.

Hva mener vi med lærings- og mestringstilbud?

Når vi gjennomgår den internasjonale forskningslitteraturen har vi alltid en bred forståelse av hva som kan defineres som et lærings- og mestringstilbud. Hensikten med tilbudene er nokså like.

Målet er at deltakerne skal få bedret mestring, helse og livskvalitet ved å tilegne seg kunnskap om egen sykdom og innta en aktiv rolle i eget liv.

Brukermedvirkning står sterkt

Brukermedvirkning er en av grunnpilarene i lærings- og mestringstilbud. Dette gjenspeiles også i forskningen i feltet, som på ulike måter viser hvordan brukerrepresentanter og fagpersoner i samarbeid bidrar med ulike kvaliteter inn i tilbudene.

Brukerrepresentantene er ofte gode rollemodeller som bidrar til å gjøre informasjonen lettere å forstå, som tør å sette ord på det usagte og stille de vanskelige spørsmålene.

Systematisk gjennomgang av forskningen

Ved å gå systematisk gjennom forskningslitteraturen siden 2000, har vi funnet 103 studier som ved ulike metoder har målt effekt eller undersøkt nytteverdi av lærings- og mestringstilbud over tid.

En rekke studier viser til at det er kunnskap som er den viktigste enkeltfaktoren for å leve bedre med egne helseutfordringer. Dette kan dreie seg for eksempel om kunnskap man har behov for til å medisinere seg selv, eller for å håndtere ulike typer symptomer.

Resultatene viser at den viktigste enkeltfaktoren for å endre livsstil er å tilegne seg kunnskap.

Vår forskning viser at å delta i lærings- og mestringstilbud gir bedre håndtering av egen helse, blant annet ved at mange blir mer bevisst egne behov og prioriteringer. Mange opplever færre symptomer over tid eller at de håndterte symptomene mer hensiktsmessig. De lærer mye om kommunikasjon på lærings- og mestringstilbudene, for eksempel hvordan kommunisere mer effektivt med helsepersonell.

En rekke studier viser at deltakerne opplever det som svært nyttig å treffe andre. Men det er ikke bare det å treffe andre som er nyttig, det handler også om å lære av hverandre. Dette gir mening til erfaringene man har gjort seg, også de man gjerne skulle ha vært foruten.

Deltakerne fikk økt håp og tro på framtiden viste alle studier som hadde spurt om dette.

Er det god helseøkonomi å drive med læring og mestring?

Mange studier viser at deltakelse på læring- og mestringstilbud har innvirkning på bruk av helsetjenester. For eksempel har deltakerne over tid færre innleggelser (både reinnleggelser og akuttinnleggelser), færre konsultasjoner i poliklinikker og hos fastlege.

Una Stenberg - Duo
Una Stenberg, seniorforsker, PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Noen få studier har undersøkt tap i produktivitet og resultatene viser at deltakere som har gjennomført lærings- og mestringstilbud, har færre sykedager. De fleste studiene viser også at de overordnede kostnadene forbundet med oppfølging av personer som deltar i tilbud er lavere sammenlignet med de som har ordinær behandling og oppfølging.

 

For å finne ut om lærings- og mestringstilbud påvirker helseøkonomiske aspekter over tid måtte vi skreddersy egne systematiske søk. I disse studiene er en eller flere grupper pasienter som har deltatt lærings- og mestringstilbud sammenlignet med pasienter som har hatt ordinær behandling og oppfølging.

Et stort antall studier som har undersøkt helseøkonomiske effekter internasjonalt viser positiv effekt på en eller flere helseøkonomiske aspekter.

Mange studier viser at deltakere i lærings- og mestringstilbud har positiv innvirkning på kvalitetsjusterte leveår (QALY).

Kvalitetsjusterte leveår er et forsøk på å beregne helsegevinster og –tap som tar hensyn til både hvor lenge man lever og hva slags livskvalitet man har.

Hva kan vi lære av den internasjonale forskningen?

Resultatene fra den internasjonale forskningen er lovende. Til tross for at få av studiene er gjennomført i Norge, vurderer vi at resultatene har stor overføringsverdi til norske forhold. Studiene viser at lærings- og mestringstilbud har gode effekter og er nyttige for bedre helse og mestring av hverdagen, samtidig som tilbudene kan bidra til at kostnadene reduseres i helsetjenesten.

Lenker:
Hjemmeside til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
Hva sier forskningen om LMS?

2 kommentarer om “Hvorfor er det viktig med lærings- og mestringstilbud?

  1. Tilbaketråkk: Hjelp til å mestre en synlig sjelden diagnose – UngFaceIt

  2. Tilbaketråkk: Langvarige smerter må forstås og behandles tverrfaglig

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s