Kunnskap bedrer helsen din

shutterstock_697079119.jpg

Når du er pasient har du og de rundt deg krav på kunnskap om din tilstand. Slik at du opplever pasientforløpet som trygt og forutsigbart, både før, under og etter behandlingen. Vi som er helsepersonell har ansvar for at informasjon, veiledning og opplæring gis. Allikevel opplever mange pasienter at det er vanskelig å finne frem til læringstilbud som er tilpasset dem. Tilbudet er der og både behandleren din og nettsidene til sykehuset er et godt sted å begynne.

Tekst: Anne Hellum, spesialrådgiver, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, Oslo universitetssykehus.
Foto: Anne Hellum og Shutterstock.

Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige komplikasjoner. Ot.prp. nr. 10.

Hvilke tilbud finnes?

Det finnes mange ulike informasjons- og opplæringstilbud, kurs og arrangementer. I noen pasientforløp kan du bli henvist til et lærings- og mestringskurs mens andre kurs inngår også som en obligatorisk del av behandlingen. Disse tilbudene bidrar til at du får kunnskap om din sykdom eller skade og at du og dine pårørende kan følge opp egen helse:

 • Muntlig understøttet av skriftlig informasjon fra våre nettsider.
 • Individuell veiledning. For eksempel har helsepersonell samtaler om kosthold eller bruk av medisiner, før eller etter en behandling. Pårørende har også krav på veiledning, på hvordan de kan hvordan de kan støtte pasienten og ivareta egne behov.
 • Individuell opplæring. For eksempel i bruk av rullator eller forstøverapparat før du reiser hjem.
 • Lærings- og mestringskurs i gruppe. For eksempel Å leve med kols eller Til deg som har vært til behandling for brystkreft.
 • Åpne temasamlinger. For eksempel om å være pårørende til rusavhengige, om bipolar lidelse eller angst.
 • Samtaler med en likeperson. Likepersoner er tidligere pasienter som har fått opplæring i rollen som samtalepartnere og støtte for pasienter i lignende situasjon. Likepersonene har taushetsplikt. I noen avdelinger kan du avtale time via din behandler, og treffe likepersoner der du er innlagt.
 • Brukerorganisasjoner kan tilby både informasjon og samtaler med andre i lignende situasjon som deg eller dine pårørende. De har ofte samarbeid med avdelinger på sykehuset.
 • E-læringskurs og opplæringsfilmer. Dette er praktisk hvis du bor langt unna behandlingsstedet, og er godt egnet både som forberedelse til behandling og i etterkant.
 • Sykehuset jobber for likeverdige helsetjenester og tilbyr blant annet sorggrupper til barn og ungdom som har mistet foreldre eller søsken, mestringskurs til nydiagnostiserte hiv-positive og kurs til pasienter med kroniske smerter.

Ta kontakt med din behandler dersom du trenger mer informasjon om disse tilbudene.

Hvor kan du finne informasjon og læringstilbud som passer deg?

På hjemmesiden vår finner du også en samlet oversikt over mange av sykehusets kurstilbud til pasienter og pårørende.

Noen eksempler er kurs for pasienter som er hjertetransplantert, åpne temakvelder om Asperger syndrom eller spiseforstyrrelser, temamøter for pasienter som har gjennomgått amputasjon eller kurs for ungdom som har CFS/ME og deres foresatte. Dette er bare noen få eksempler på det sykehuset tilbyr sine pasienter og pårørende.

 

Bilde lms tilbud
Bilde av hjemmesiden til OUS.  Her kan du søke etter informasjon om undersøkelse eller behandling.

Avdelingene har ansvar men praksisen  er ulik

På sykehuset er det avdelingen du tilhører som er ansvarlig for å gi deg den informasjonen, veiledningen og opplæringen du trenger, og de skal involvere deg i beslutninger som angår behandlingen din. Sykehuset tar imot veldig mange pasienter, og pasientforløpene har ulike rutiner for hvordan de informerer, veileder eller gir opplæring til sine pasienter og deres pårørende.

Kursopplegget var gull verdt. Jeg ble forklart hvordan de gjorde operasjonen og mulige etterreaksjoner. Informasjonen legen ga var nok til at nervene la seg nokså bra. Jeg følte at jeg fikk den rette informasjonen til rett tid. (Sitat fra pasient)

Når jeg holder kurs for helsepersonell og i samtaler med dem om pasientopplæring har jeg oppdaget at mange ikke alltid er bevisste på alt de formidler av informasjon og opplæring i sitt daglige møte med pasienter og pårørende. De har så mye kunnskap som er viktig for pasienter og pårørende å få del i.

Det kan bare ikke være tilfeldig hva som blir gitt av denne kunnskapen, når den blir gitt eller måten kunnskapen blir gitt på. Informasjon og opplæring skal være en planlagt del av pasientforløpet og tilpasses den enkeltes behov.

Anne-Hellum-2
Anne Hellum, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling.

Kunnskapen må være gjensidig

I konsultasjoner er det viktig at helsepersonellet får vite om dine og dine pårørendes behov for å tilrettelegge best mulig for deg. Når du vet hvordan og hvorfor du skal bruke medisinene dine for eksempel, forberede deg til behandling eller gjøre endringer i dine levevaner, øker sjansen for at du følger råd fra helsepersonell og tar et større ansvar for egen helse generelt.

Det er enklere å være motivert for å følge behandlingsopplegg når du vet hvorfor dette er viktig, hva du kan bidra med selv og hvilke konsekvenser det eventuelt kan få hvis du ikke følger opp.

En studie viser at når pasienter får kunnskap om behandlingen de skal gjennom, for eksempel hvorfor det er viktig at de beveger seg, følger en viss diett eller tar medisiner på riktig måte, øker det motivasjonen hos pasienten til å følge et behandlingsregime, og dermed øker også sjansen for gode behandlingsresultater og bedre helse hos pasientene.

Bare spør

Du skal kunne stille spørsmål til helsepersonell under sykehusoppholdet og når du kommer hjem. ”Bare spør” er en nasjonal kampanje. De har laget en brosjyre til alle pasienter, som gir tips om hvordan man kan forberede seg til konsultasjoner og samtaler på sykehuset. Prøv den gjerne ut før du skal til legen neste gang.

Nå vet du litt om hvilke ansvar sykehuset har for at du skal være tilstrekkelig informert og ha fått nok veiledning og opplæring om aktuell sykdom eller skade. Kanskje er det enklere å spørre helsepersonell som behandler deg hvis du lurer på noe, eller vil delta mer i beslutninger som angår deg eller din pårørende.

 

Kilder:

Mer om Pasient- og pårørendeopplæring ved OUS
Lov om Spesialisthelsetjenesten (2001 § 3-8)
St. 10 God kvalitet – trygge tjenester (2012-2013), kap.4 En mer aktiv pasient- og brukerrolle
Lov om pasient- og brukerrettigheter (1999)
Regjeringens forslag om ny lov om spesialisthelsetjenesten (prp. nr. 10 (1998-99)
Nasjonal forskning på hjerte- og karsykdommer

 

7 kommentarer om “Kunnskap bedrer helsen din

 1. Tilbaketråkk: Å leve med sykdom

 2. Tilbaketråkk: På vei mot likevekt

 3. Tilbaketråkk: Hvorfor er det viktig med lærings- og mestringstilbud?

 4. Tilbaketråkk: Lær mer om egen livssituasjon og sykdom – åpne temakvelder

 5. Tilbaketråkk: «På sykehuset fikk jeg informasjon, men jeg husker ikke så mye av den»

 6. Tilbaketråkk: Internasjonal forskning om blødning i nyresvulster

 7. Tilbaketråkk: 6 enkle tips for et sunt hjerte

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s