Mange trafikkulykker skyldes berusede førere

shutterstock_520843243

Antall omkomne og hardt skadde i trafikkulykker går ned, men andelen ulykkesførere som er ruspåvirket er fortsatt høy. Omtrent 22-25% av dødsulykkene og ulykkene med personskade er rus-relatert.

Tekst: Hallvard Gjerde, Seniorforsker, Seksjon for rusmiddelforskning, Avdeling for rettsmedisinske fag.
Foto: Shutterstock og Hallvard Gjerde.

Det verste året i norsk trafikksikkerhetshistorie var 1970 med 560 omkomne og 4552 hardt skadde i trafikkulykker. Trafikksikkerheten har øket betraktelig de siste tiårene, i 2016 var antall omkomne redusert til 135 og antall hardt skadde var 656.

Målet vi strekker oss mot er ingen drepte eller hardt skadde i trafikkulykker per år, et mål som det sannsynligvis blir umulig å nå.

Ifølge Statens vegvesens dybdeanalyser var ruspåvirkning medvirkende årsak i gjennomsnittlig 21% av dødsulykkene.

Dette er et under-estimat, fordi det i en tredjedel av dødsulykkene ikke blir tatt blodprøver til analyse av rusmidler.

Sannsynligvis er omtrent 25% av dødsulykkene relatert til bruk av alkohol, narkotika eller trafikkfarlige legemidler.

Rus er også vanlig i trafikkulykker med personskade. En undersøkelse av motorførere innlagt ved akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus Ullevål fant rusmidler i blodprøver fra 22% av førerne, av disse utgjorde alkohol 11%.

Lovgivning- små mengder gir straff

For alkohol ble straffe-grensen redusert til 0,2 promille i 2004, og i 2012/2016 ble det innført grenser for 28 narkotiske stoffer og trafikkfarlige legemidler.

I praksis betyr dette at påvisning av små mengder cannabis, amfetamin, kokain, MDMA og andre narkotiske stoffer i en førers blodprøve medfører straff.

H-Gjerde
Hallvard Gjerde, seniorforsker, Avdeling for Rettsmedisinske fag.

Høsten 2016 ble også reglene for forskrivning av trafikkfarlige legemidler blant motorførere innskjerpet. Lave doser av noen få typer trafikkfarlige legemidler kan godkjennes, men føreren må unngå å kjøre i løpet av 8 timer etter inntak.

Politiets rus-kontroller

Politiet gjennomfører tilfeldige promillekontroller og kontroll av enkeltførere når de av ulike grunner får mistanke om ruspåvirkning. I tillegg mottar politiet en rekke tips når det blir observert vinglete kjøring eller andre tegn på ruspåvirkning.

Politiet har i mange år brukt alkometer for å undersøke alkoholpåvirkning.

Utrykningspolitiet har nå også tatt i bruk instrumenter for å måle narkotika og trafikkfarlige legemidler i spyttprøver fra motorførere. Dette er et nyttig redskap for å oppdage ruspåvirkning. I tillegg får politiet opplæring i å gjenkjenne ulike tegn og symptomer på bruk av forskjellige typer rusmidler.

Et økende antall førere er påvirket av narkotika eller legemidler

Politiet tar rusprøver (blodprøve eller rettslig gyldige pusteprøver) av ca. 10 000 førere mistenkt for ruspåvirket kjøring hvert år. Antall førere som var mistenkt for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol økte fra ca. 2000 i 1990 til ca. 6000 i 2016. I denne perioden har det vært sterkest økning i antall førere påvirket av amfetamin og cannabis (hasj/marihuana).

Graf trafikkulykker

Funn av de vanligst påviste illegale stoffene og trafikkfarlige legemidlene i blodprøver fra rusmistenkte førere (glidende gjennomsnitt).

Alkohol er verst

Rusmiddelet med størst trafikkulykkesrisiko er alkohol. Amfetaminmisbrukere utgjør den nest største risikogruppen. Bruk av cannabis eller beroligende legemidler medfører mindre risiko. Generelt må man vente med å kjøre minst 4 timer etter røyking av cannabis og minst 8 timer etter bruk av en lav dose trafikkfarlige legemidler for å unngå forhøyet ulykkesrisiko.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s