Så viktig er sosionomen når du blir kreftsyk

Smilende pleiere_

Kreftsykdom påvirker mange sider ved dagliglivet: familiesituasjonen, arbeid, skole, økonomi. Sosionomene ved sykehuset jobber for at pasienter og pårørende i større grad skal mestre sitt dagligliv og for å styrke familiens levekår og livskvalitet.

Tekst: Liv Stenvågnes, sosionom, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.
Foto: Shutterstock og Liv Stenvågnes.

Sosionomen har kunnskap og ferdigheter i forhold til kommunikasjon med pasienter og deres familier. Vi har kunnskap om lover, regelverk og hjelpeapparatet.

Sosionomen møter pasienten fra utredning – gjennom hele behandlingsforløpet – og i rehabiliteringsfasen.

Behandling av kreft er mer enn medisin

Vi sosionomer kan bidra med mye:

 • Samtaler om følelsesmessige reaksjoner som sykdommen fører til; sorg, krise, endringer i familie-og livssituasjonen og barn og unge som pårørende.
 • Råd og veiledning i forhold til arbeid-, utdanning- og hjemmesituasjon.
 • Informasjon om trygderettigheter, støtteordninger og økonomiske forhold.
 • Etablering av kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset.
 • Undervising av pasienter og pårørende

Følelsesmessige reaksjoner

Ofte normalreaksjoner på en unormal situasjon. Det kan være viktig for pasient og pårørende å sette ord på følelser, tanker og bekymringer knyttet til sykdommen og personlige forhold. Få hjelp til å sortere. Bearbeide. Finne mestringsstrategier.

«Akkurat nå passer det veldig dårlig å bli syk»

Sosionomtjenesten tilbyr støttesamtaler, ikke terapi.  Vi vurderer hva som er normalreaksjoner og hvem som har behov for annen eller mer spesialisert fagkompetanse og bør henvises videre.

Veiledning om økonomi, rettigheter og støtteordninger

Fafo-rapporten fra 2009 om kreft og levekår sier at hver tredje pasient opplever økonomiske problemer. Dette gjelder spesielt de som er langtidssykemeldte mer enn ett år. De aller fleste får et stort inntektstap når de går  over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

«Jeg må tilbake til jobb- har ikke råd til å være sykemeldt lenger»

Vi en ser det som en viktig oppgave å bidra til at pasientene og deres familier kan leve best mulig med sykdommen med minst mulig økonomisk tap. Det kan være vanskelig å orientere seg om lover og regelverk og nå frem i hjelpeapparatet. Be om en samtale med sosionom på sykehuset om du trenger veiledning i forhold til rettigheter og støtteordninger.

img_1312.jpg
Liv Stenvågnes, sosionom, Kreftklinikken.

Pasienter som har vært uten arbeid og inntekt en periode kan også ha rettigheter gjennom NAV. For studenter som er syk, er det eget regelverk i forhold til rettigheter.

Arbeid etter ferdig kreftbehandling er viktig

Forskningen viser at de fleste kreftoverlevere kommer tilbake til arbeidslivet og greier seg bra. For enkelte kan imidlertid veien tilbake være lang, spesielt for de som har hatt langvarig og sammensatt behandling.

Noen pasienter sier de føler seg tvunget tilbake til jobb av økonomiske grunner når sykepengeåret nærmer seg slutten. Selv om de ikke er i form til det. Andre kan ikke lenger fungere i sin tidligere jobb eller må avslutte arbeidslivet og gå over på trygd før de ønsker det. Dette kan være en vanskelig prosess på mange plan. Sosionomen kan være en samtalepartner i forhold til arbeid og rettigheter.

Sykdommen rammer flere enn den syke

Vi møter både familier med kreftsykt barn og familier med barn hvor mor eller far er syk. Vi mener at pasienter med omsorg for barn under 18 år skal få tilbud om samtale med sosionom.

Erfaring og forskning viser at hele familien berøres av langvarig og alvorlig sykdom på mange plan, både følelsesmessig, relasjonelt, sosialt, praktisk og økonomisk. Foreldrene kan ha mange bekymringer og engstelser rundt barnas situasjon, rundt egen foreldrerolle og håndtering av situasjonen.

«Jeg bekymrer meg mest for barna»

Det er mange spørsmål; hva skal vi si til barna, må vi bruke ordet kreft, hva gjør vi når Ole ikke vil gå på skolen, når Else er sint og ikke vil snakke om hvordan hun har det. Familier er forskjellig både med hensyn til utfordringer og ressurser. Mange har tilstrekkelig støtte i egen familie, andre trenger tilførsel av ressurser fra det offentlige. Vårt mål er å styrke foreldrene i foreldrerollen; ved støttesamtaler, veiledning om ulike hjelpetiltak, og etablering av kontakt med  kreftkoordinator, kommunehelsetjeneste, skole, barnehage, Nav og andre aktuelle instanser..

Familiesamtaler

Vi er opptatt av å se pasienten i en sosial sammenheng. Familie, hjemsituasjon og barn som pårørende er ofte tema i pasientsamtaler. Vi ser det som en viktig oppgave å kunne være med på familiesamtaler på sykehuset.

«Jeg bekymrer meg mest for hvordan familien skal greie seg»

I samtalen informeres familien om sykdommen og behandlingen og vi har fokus på barnas og ungdommens situasjon og hverdag. Åpenhet og god kommunikasjon i familien, vil kunne bidra til bedre mestring av sykdommen.

Hvordan får du kontakt med sosionom?

Du kan be om en henvisning til sosionom fra lege eller sykepleier på avdeling/poliklinikk.

Lenker:

Les mer om arbeidet ved seksjon for psykososial onkologi

Barn som pårørende

 

 

6 kommentarer om “Så viktig er sosionomen når du blir kreftsyk

 1. Tilbaketråkk: Livet etter kreftbehandlingen

 2. Tilbaketråkk: Immunterapi er bra, men ingen mirakelkur

 3. Tilbaketråkk: Alder er ingen hindring for å få hjelp i psykisk helsevern

 4. Tilbaketråkk: Å leve med sykdom

 5. Tilbaketråkk: Menn med prostatakreft tilbys lærings- og mestringskurs i pakkeforløpet

 6. Tilbaketråkk: Benkreft rammer barn og unge voksne

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s