Hjemmesykehus til alvorlig psykisk syke barn

Jente ser ut av vindu_shutterstock_122642200

Barn under 14 blir også alvorlig psykisk syke. Det finnes barn som ikke ønsker å leve lenger eller som har psykotiske symptomer. Noen har også et uttrykk som kan gjøre omgivelsene utrygge.

Tekst av:  Margrete Brekke, Seksjonsleder, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Foto: Oslo universitetssykehus/Shutterstock

Barna som befant seg i akutt krise og hadde behov for rask og omfattende helsehjelp, ble innlagt på lukket avdeling  sammen med eldre ungdommer som var både utagerende og selvskadende.  Barna opplevde dette som skremmende og belastende. Dette var ikke et holdbart tilbud. Nå kommer Front-teamet hjem til dem i stedet. Vi hentet inspirasjon fra andre pasientgrupper som fikk behandling hjemme og etablerte en hjemmesykehus-modell til psykisk syke barn og deres familier.

FRONT-team hjem til barna

I 2014 ble derfor Front-team opprettet for å gi nettopp denne pasientgruppen et mer alders-tilpasset behandlingstilbud. Vi ansatte 5 behandlere og etablerte et prosjekt over tre-år (f.o.m 2014- t.o.m 2016). I fjor vår fikk vi den glade nyhet om at dette kunne bli et fast etablert helsetilbud til pasientgruppen innenfor Barneseksjonens rammer.

Teamet gir barn med alvorlig psykisk lidelse med akutte funksjonsfall og deres foresatte ett raskt og spesialisert hjelpetilbud utenfor institusjon, med fokus på å hindre innleggelse og stabilisere barnet og familien hjemme.  

Utgangspunktet er at barn med store psykiske helseplager som får behandling i sitt eget hjem, får en raskere  stabiliserende effekt og det oppleves mindre belastende for barna og familien som mottar hjelpen. En overordnet målsetning i vår avdeling er at hvert barn skal få riktig hjelp, på riktig sted, på rett nivå til riktig tid. Ved hjelp av Front-teamet får barn og unge nettopp dette.

Flesteparten unngår innleggelse

Etter tre år er erfaringen at Front-teamet i løpet av 4- 8 uker avklarer barnets og familiens behov for videre behandlingsnivå. Omtrent to tredjedeler av pasientene går tilbake til poliklinikk etter behandling i Front-teamet. Disse barna kjennetegnes av at de har en økning i funksjon på alle arenaer.

Den resterende tredjedelen innlegges til videre behandling i Barneseksjonens øvrige enheter som både har dag- og døgnrammet. Denne gruppen kjennetegnes av en mindre økning i funksjon på tross av hjelp fra Front-teamet. Altså har også teamet en viktig funksjon ved å sikre riktig hjelp på riktig nivå for barna som trenger et behandlingstilbud i psykisk helsevern.

Seksjonen har økt sin behandlingskapasitet med nesten 60 % målt i antall barn som får hjelp i løpet av de to/tre årene teamet har fungert.

Så hva gjør teamet i praksis?

Teamets behandlere har ulik spesialutdanning som utfyller hverandres kompetanse i møtet med barn og familier.  Front-teamet gir utredning og behandling til barn og familier der et vanlig poliklinisk tilbud ikke er tilstrekkelig i møte med den aktuelle situasjonen/problematikken.

Teamet er operativt mandag-fredag på dagtid med 24-timers tilgjengelighet på telefon i helgene.

Front-teamet jobber multisystemisk. Det betyr at det jobber på alle arenaer der barna er for å vurdere de diagnostisk og for å komme i best mulig behandlingsposisjon. Teamet tar sikte på å få en bredest mulig oversikt i løpet av de første to ukene, for å spisse tiltakene der det er størst mulighet for utvikling.

Tiltak betyr observasjoner, foreldreveiledning, eksponering og behandling i barnets hjem og skolemiljø. Videre involveres alle aktuelle samarbeidspartnere i et forpliktende samarbeid gjennom veiledning av Front-teamet. Gjennomsnittlig behandlingstid er fem uker,  med en makstid på 8 uker.

Behandling gitt i hjemmet  – mindre belastende/mer effektivt enn på institusjon?

Kunnskapsgrunnlaget er per i dag utilstrekkelig til å avgjøre om arenafleksible behandlinger virker bedre enn institusjonsbehandling for barn og unge med psykiske vansker. Utvikling av nye behandlingsmetoder må inntil videre bygge på positive erfaringer fra fagfeltet.

Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 22 – 2006

Imidlertid viser forskning at intensiv behandling utenfor institusjon kan stabilisere unge pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Videre er det støtte for at behandling gitt i hjemmet er mindre belastende enn institusjonsbehandling for barn med alvorlig psykisk lidelse og familier i krise. Barn som er i institusjon kan bli ‘smittet’ av de andres oppførsel.  Dette forhindres og familiene rapporterer om høy brukertilfredshet:

«Her slipper vi å rekke en time».

«Her slipper vi å tvinge barn inn i bilen».

«Vi kan ta i mot behandling hjemme uten tidspress».

(Daleiden et al. 2009 og Evans et al., 2003)

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme reklame på denne WordPress-siden. Oslo universitetssykehus tar avstand fra alle kommersielle aktører. Vi er i gang med å løse dette med en oppgradert versjon av bloggen.

3 kommentarer om “Hjemmesykehus til alvorlig psykisk syke barn

  1. Tilbaketråkk: Kunnskap endrer liv

  2. Tilbaketråkk: Vonde opplevelser setter spor

  3. Tilbaketråkk: Å være ung og psykisk syk

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s