Når mors gener gir barnet en sjelden sykdom

shutterstock_325938134

Sjeldne diagnoser skyldes ofte genfeil, og med dagens muligheter for genetisk testing får stadig flere stilt en diagnose forårsaket av genfeil. Dette innebærer også at flere får vite at de er bærer av en genfeil som kan gi sykdom, hos seg selv, eller hos sine barn. Men hva gjør det med de mødrene som får vite at de er bærer av genfeilen som har ført til sykdom hos barnet?

Tekst: Charlotte von der Lippe, overlege/spesialist i medisinsk genetikk, phd-kandidat, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus.
Foto: Oslo universitetssykehus/Shutterstock.

Det å ha en sjelden diagnose er ikke uvanlig. Trolig har rundt 30 000 personer i Norge en sjelden diagnose. Det er dessverre heller ikke uvanlig å treffe helsepersonell som ikke kjenner til en pasients sjeldne diagnose.

For en genetiker, derimot, er sjeldne diagnoser hverdagen. I mitt arbeid som genetiker har jeg sett hvor mye det betyr for pasienter å få en forklaring på sin sykdom, eller for foreldre til et barn med en sjelden diagnose å få en forklaring på hvorfor barnet er sykt eller har utfordringer. I tillegg til en forklaring får de informasjon om prognose, behandlingsmuligheter, og mulighet til å treffe andre pasienter eller foreldre i samme situasjon.

Å bære på en genfeil – å bære på en sorg

Vi mennesker har normalt 46 kromosomer (23 kromosompar). X- og Y- kromosomer er såkalte kjønnskromosomer. De andre kromosomene kalles autosomer, og nummereres fra 1-22. Kvinner har vanligvis to X-kromosomer (XX), og menn et X- og et Y-kromosom (XY). Genene våre, ca. 20 000, er lokalisert på kromosomene. Når man har en genfeil, men ikke blir syk på grunn av genfeilen, sier vi at man er bærer av genfeilen.

Charlotte von der Lippe
Charlotte von der Lippe, overlege, OUS.

I mitt forskningsprosjekt har jeg intervjuet kvinner med en genfeil i et gen på X-kromosomet. I de fleste tilfeller av såkalte X-bundne tilstander er kvinnene friske bærere, med 50 % risiko for å få syke sønner. I sjeldnere tilfeller blir også kvinner syke av X-bundne tilstander. Selv om kvinnene jeg intervjuet var bærere av to ulike X-bundne tilstander, Fabry sykdom og Hemofili (blødersykdom), følte mange skyld for å ha ført genfeilen videre til barnet sitt.

Kvinnene var takknemlige for å ha fått en sikker diagnose, enten hos seg selv eller barnet, og de var takknemlige for å bo i et land som Norge, med tilbud om oppfølging og behandling. Men, sorgen over å ha gitt genfeilen videre var sterk og vanskelig. Dette gjaldt både de som fikk vite de var bærere av genfeil etter at sønnen hadde fått diagnosen, og de som visste de var bærere av genfeil før de fikk barn.

Det er viktig at vi som helsepersonell presiserer at dette er noe man ikke har skylden for, samtidig som vi forklarer at det er normalt å kjenne på den sorgen, og gir støtte og råd.

Legene er jo bare mennesker, de er ikke datamaskiner

Kommunikasjon er en viktig del av grunnutdannelse i medisin – og i spesialistutdannelsen. God kommunikasjon er viktig for å ivareta psykisk helse hos personer vi møter, enten det er pasienter, foreldre eller andre pårørende. Det å se hele mennesket – med det de bærer med seg, enten det nå er genfeil eller andre utfordringer – er noe vi må ta på alvor. Leger må ofte formidle budskap som er alvorlig og negativt for pasient og pårørende. Dette må vi gjøre på en empatisk og respektfull måte.

Genetikk er et fag i eksplosiv vekst, og nye metoder gjør at mange vil få en sykdomsdiagnose eller bærerdiagnose i tiden som kommer.

Vi er flinke til å følge med på det nyeste innen teknologi, men er vi flinke nok til å kommunisere med mennesker?

I min studie kom det tydelig fram at mødre til barn med en sjelden diagnose stadig møtte helsepersonell som ikke hadde kjennskap til diagnosen. Dette hadde mødrene forståelse for. Som en mor sa: “Legene er jo bare mennesker, de er ikke datamaskiner”. Men, det som var frustrerende og fortvilende for mødrene var å oppleve at legene ikke innrømmet sin manglende kompetanse, og ikke innhentet kunnskap om diagnosen.

Dette førte til mistillit til legene, og i noen tilfeller til at mødrene unnlot å ta barnet med til sykehus i tilfeller der de burde gjort det. I verste fall kan et slikt mistillitsforhold ha katastrofale konsekvenser for barnet. Dette tenker jeg at vi som eksperter må ta inn over oss. Ingen, selv ikke eksperter, kan alt. Vi må tørre å si: “Dette kan jeg ikke, dette skal jeg sjekke opp!”

Genetisk veiledning

Kvinner som vet de er bærer av en genfeil som gir en X-bundet tilstand må ta mange valg: Når forteller man en kjæreste at man er bærer av en genfeil og har 50% risiko for å få syke sønner? Skal man ta sjansen på å få en syk sønn, eller skal man velge fosterdiagnostikk? Når forteller man døtre at de kan være bærere av genfeilen som gir den X-bundne tilstanden? Dette er spørsmål man kan ta opp i en genetisk veiledningskonsultasjon.

Alle som har en genetisk tilstand, er bærer av en genfeil, eller kjenner til at noen i familien har en genetisk tilstand, kan be om genetisk veiledning. Genetisk veiledning utføres ved alle universitetssykehus i Norge, samt ved Telemark sykehus. Alle leger kan henvise til genetisk veiledning.

Lenker:

Les mer om utredning og genetisk veiledning ved Seksjon for klinisk genetikk

Å leve med en sjelden sykdom Vestby avis april 2017

Experiences of Being Heterozygous for Fabry Disease: a Qualitative Study

Treatment of hemophilia: A qualitative study of mothers’ perspectives

6 kommentarer om “Når mors gener gir barnet en sjelden sykdom

 1. Tilbaketråkk: Kunnskap endrer liv

 2. Leser med stor interesse denne artikkelen. Er selv godt voksen.var 56år da jeg å mine tre voksne barn ble gen tester. Ett barnebarn har den samme diagnosen. Ett har ikke, de andre ikke testet enda. I en alder av 60 ser jeg at hva har skjedd på denne fronten? Lite penger til svært sjeldne diagnoser. Vår diagnose er 2-5 av 100 000. Spesialister/henvisninger for å utelukke andre ting i fleng’. Gen forsker kaster ballen til Nevrologisk avdeling..de har ikke matriale nok. Til mine barn og barnebarn sier jeg » Unnskyld at jeg påfører dere smerte»

  Liker

 3. Tilbaketråkk: Internasjonal forskning om blødning i nyresvulster

 4. Anonym

  Hei
  Jeg har en god venn som fikk påvist Limb-girdle muskel-dystrofi i godt voksen alder.
  Denne sykdommen er det visst få leger som vet så mye om. Han er henvist til Tromsø,men har nå ventet på time det i mange mnd på overtid.
  Jeg syntes det er merkelig at ikke legene i Oslo/ Akershus da ikke innhenter informasjon/ kunnskap, og særlig da man blir stående så lenge på venteliste (Skulle bli innkalt i februar 2018 ifølge brevet).
  Hvorfor er det ikke mer forskning på denne gen- sykdommen ??

  Mvh
  Cecilie Puntervold Nilo

  Liker

  1. Hei! Vi får dessverre ikke svart deg her i denne bloggen. Alle medisinske spørsmål må gå via rett fagmiljø. Ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser ved OUS: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser#les-mer-om-nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser
   Og du kan lese om behandlingsforløpet til sykdommen på våre nettsider: https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/limb-girdle-muskeldystrofi.
   Mvh redaksjonen i Ekspertsykehuset

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s