Plante i asfalt

Når livet slår sprekker-psykisk helse og avhengighet

Når skal vi i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse for barn, unge og voksne, samt i rusavhengighet være der og gi et tilbud? Hva er psykisk uhelse? Hva er vanlig bruk av rusmidler og hva er misbruk? Hvor er overgangen til rusavhengighet? Tekst: Marit Bjartveit, klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Krevende definisjoner på lidelser er …

Fortsett Når livet slår sprekker-psykisk helse og avhengighet