Funksjon ved psykoselidelse

Fast Brain

Hva har personer som rammes av psykose til felles? Kanskje virker spørsmålet ganske innlysende – psykose er jo fellesnevneren? Så enkelt er det imidlertid ikke. Psykose er nemlig ikke én bestemt sykdom, men et symptom eller et tegn på en forvirringstilstand. 

Tekst: June Ullevoldsæter Lystad, psykolog/Ph.D. og forsker, Karl Otto Hagland, overlege og seksjonsleder, Seksjon for Tidlig Psykosebehandling (TPB), Oslo universitetssykehus.
Foto: Colourbox / TPB.

Andelen av befolkningen som har en psykoselidelse, er relativt lav. Å angi helt eksakte tall er imidlertid utfordrende fordi det finnes forskjellige former for psykoselidelser, det kan være mange ulike årsaker til at noen får en psykoselidelse og analysemetodene varierer ofte i ulike undersøkelser.  Tar vi likevel utgangspunkt i internasjonale studier, anslås det at omkring 3 % av befolkningen rammes av en psykose på et eller annet tidspunkt i livet. Ofte snakker man da om en psykotisk episode fordi de fleste psykoser varer i en begrenset periode

Psykoser kan imidlertid ofte være tilbakevendende og de kan også opptre samtidig med andre psykiske plager. Ingen psykose er med andre ord helt lik en annen, men en opplevelse preget av individuelle faktorer og det er derfor viktig å skreddersy behandlingen.

Symptomer ved psykose

Symptomene ved en psykoselidelse kan variere fra person til person, men det finnes enkelte fellesnevnere. Ofte foreligger en kombinasjon av såkalte positive symptomer som for eksempel tankekaos, uvanlige sanseopplevelser, vrangforestillinger og hallusinasjoner og negative symptomer som tilbaketrekning, manglende motivasjon og følelsesmatthet.

En tredje og mindre utforsket symptomkategori er såkalte kognitive vansker.

«Kognitive vansker er et kjernetrekk ved psykose og innebærer å ha problemer med konsentrasjon, hukommelse, tempo- og/eller såkalte eksekutive funksjoner.»

De kognitive vanskene er svært hyppige blant personer med en psykoselidelse, og særlig schizofreni. Det anslås at inntil 85 % har vansker på ett eller flere områder. Kognitive vansker har en sterk sammenheng med ulike former for funksjon, særlig med hvordan man fungerer i dagliglivet i tillegg til skole- og arbeidsfunksjon. Kognitive vansker kan også gjøre det vanskelig å nyttiggjøre seg samtalebehandling. Vanskene er relativt stabile og bedres kun i svært liten grad av tradisjonell behandling som psykoterapi og medikamenter.

Psykotiske symptomer har også stor betydning for sykdomsforløp og funksjon. Særlig ved tidlig psykose vet vi at mange strever med vedvarende symptomer og tilbakefall, i tillegg til at antipsykotisk medisin ofte ikke er effektiv i behandlingen av negative symptomer.

Jobb, utdanning og kjæreste det viktigste

Psykoselidelser inntreffer ofte tidlig i livet og kan føre til at mange ikke får fullført utdanning eller startet i jobb.  Ulike aspekter ved funksjon er imidlertid ofte det viktigste for personer som har en psykose. En stor amerikansk studie viste at når personer med en førstegangspsykose skulle angi de viktigste målene i livet, rangerte de arbeid, utdanning og det å ha en kjæreste som de tre viktigste tingene.

Psykoselidelse kan medføre stor personlig smerte og tap av livskvalitet. Utover det, vet man at psykoselidelser er en av de ledende årsakene til arbeidsuførhet på verdensbasis. Det er med andre ord viktig å ha fokus på funksjon i behandlingen av psykoselidelser. Det forsøker vi å ta på alvor ved TPB. Vi både forsker på og behandler ulike aspekter ved psykose, og to av satsningsområdene er kognitiv terapi og kognitiv trening.

Kognitiv terapi og kognitiv trening

I kognitiv terapi jobber vi med forbindelsen mellom tanker, følelser og reaksjoner, nærmere bestemt tar vi utgangspunkt i hvordan tanker eller tankeprosesser og antakelser påvirker følelser og handlinger i forskjellige situasjoner. Kort forklart kan kognitiv terapi være nyttig for å løse opp i og mestre plagsomme opplevelser eller uhensiktsmessige tankemønstre.

June Ullevoldsæter Lystad (1)
June Ullevoldsæter Lystad, psykolog og forsker, TPB.

«Terapien skal lære en person å registrere tanker i ulike situasjoner, å vurdere disse tankene mot objektive bevis og ikke minst finne gode alternativer som kan gi en bedre og mer realistisk opplevelse av en situasjon. Et annet viktig mål er å prøve å redusere eventuelt ubehag ved psykotiske symptomer.»

Vi har for tiden et forskningsprosjekt som undersøker effekten av kognitiv terapi på blant annet funksjon, negative symptomer, kognitiv funksjon og suicidalitet.  Hittil er det forsket ganske lite på kognitiv terapi ved tidlig psykose og det er derfor viktig å lære mer om dette for å bedre kunne tilpasse behandlingen.

 

 

thumbnail_KOHred
Karl Otto Hagland, seksjonsleder TPB.

 

Kognitive vansker kan ofte bli «glemt» ved behandling av psykose. Ved TPB har vi siden 2009 samarbeidet med enhet for psykoseforskning (TOP-prosjektet) i å undersøke effekten av kognitiv trening på ulike aspekter ved psykose. Resultatene fra dette prosjektet og annen forskning gjør at vi nå tilbyr kognitiv trening som en del av behandlingen hos oss. Hittil er vi en seksjon av svært få på landsbasis som implementerer kognitiv trening for denne gruppen.

Kognitiv trening

Kognitiv trening slik vi tilbyr den, er systematisk opptrening av ulike funksjoner som hukommelse, oppmerksomhet, problemløsningsevne etc. gjennom øvelser på PC. I tillegg har vi fokus på alternative strategier og tiltak for å kompensere for de kognitive vanskene.

Kognitiv trening bygger på hjernens evne til endring som følge av trening og erfaring og formålet med treningen er å bedre funksjon (dagliglivsfunksjon, skolefunksjon, arbeidsfunksjon) gjennom å bedre kognisjon.

Akkurat nå har vi seks deltakere i den kognitive treningen og vi jobber med å videreutvikle programmet vårt. Vi ønsker å tilpasse øvelsene enda bedre til de ulike kognitive utfordringene og jobber også med å innlemme sosial-kognitive treningselementer fordi mange i målgruppen rapporterer vansker med å tolke sosial informasjon og å handle i sosiale situasjoner.

Tidlig behandling med flere elementer

Tidlig behandling er svært viktig ved psykose og kan bidra til tilfriskning og til å forebygge nye sykdomsepisoder. Behandlingen bør inneholde ulike elementer som medikamenter, psykologisk behandling og informasjon til og samarbeid med familie og pårørende. Gjennom kognitiv terapi og kognitiv trening forsøker vi å skreddersy behandlingstilbudet ved å sette fokus på utfordringer som er tett knyttet til funksjon og livskvalitet.

3 kommentarer om “Funksjon ved psykoselidelse

  1. Tilbaketråkk: Vi er skapt for bevegelse

  2. Tilbaketråkk: Mistanke om psykose? Ring TIPS-telefonen

  3. Tilbaketråkk: Tilfriskning – personlig utvikling eller målbar bedring av symptomer?  

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s