Det digitale sykehuset

januar_2017_annelene-blogg

Vi lever i mulighetenes tid. Den digitale utviklingen påvirker alt – også i sykehusene. Ny teknologi tas i bruk og påvirker arbeidsprosesser, behandlingsmetoder og måten vi kommuniserer med pasienter og pårørende. Og det utfordrer oss til å jobbe annerledes og bryte opp tradisjonelle prosesser og strukturer.

Av: Annelene Foss Svingen, kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus

Befolkningen endrer seg både med tanke på alderssammensetning, bakgrunn og demografi. Dette vil sammen med mangel på tilstrekkelig arbeidskraft i helsesektoren føre til et behov for at vi jobber annerledes og tenker nytt. Blant annet må vi ta i bruk den teknologien vi har tilgjengelig for å kunne behandle pasienter på riktig omsorgsnivå. Slik kan vi gå fra innleggelse til dagbehandling, fra dagbehandling til poliklinikk og fra poliklinikk til fjernbehandling. Eksempler på dette kan være kreftbehandling med cellegift i sensorer, eller screeninger i form av piller som sender data til sykehusets systemer via apper på mobiltelefonen og i elektronisk journal. Vi vil med andre ord kunne flytte behandlingen nærmere pasientene og gjør det enklere for dem samtidig som vi kan behandle flere.

Det har vært en rivende utvikling innen medisinsk teknologi de siste ti årene. Dette gir oss enorme muligheter som tar mange retninger. Mye spennende er under utvikling; automatisering og bruk av kunstig intelligens til å tolke store datamengder og slik finne sammenhenger og drive forebyggende behandling, diagnostisere og anbefale mer treffsikker behandling. Allerede i dag ser vi for eksempel økt bruk av kikkhullskirurgi som erstatning for større operative inngrep. Fremskrittene innen bioteknologi og medisinsk genetikk materialiserer seg i form av nye diagnostiske undersøkelser og behandlingsmetoder. Genetisk farmakologi gjør persontilpasset behandling mulig, og nanoteknologi vil gi nye muligheter for bruk av implantater og trådløse biosensorer til for eksempel hjemmebehandling.

Forventer fremdrift

Fremtidens pasienter og ansatte forventer tilgang til digitale tjenester uavhengig av tid og sted. Kontinuerlig utvikles et stadig større tilbud av tjenester for smarttelefoner og nettbrett innenfor alle deler av samfunnet, også helsesektoren. Det er for eksempel mulig å kjøpe sensorer for måling av ulike biokjemiske og fysiologiske parametere, som enkelt kan knyttes til mobiltelefonen. Dette er spennende men fører samtidig til behov for sikre løsninger som både helsepersonell og pasienter kan ha tillit til.

Vi har en digitalt moden befolkning. Rundt 90 prosent bruker internett og 70 prosent er på Facebook daglig. I tillegg vet vi at helserelaterte emner er blant de hyppigste søkene på nettet, om ikke det mest søkte. Dette forteller oss at vi som sykehus må bestrebe oss på å være digitale i møte med pasienter på alle nivåer.

For oss som sykehus er tjenesten MinJournal er skritt videre når det gjelder digitale tjenester. Pasientene får direkte tilgang til egne helseopplysninger på nettet, noe som gjør det enklere å ha en aktiv medvirkning i egen behandling.

Ved å utnytte teknologien sikrer vi bedre tjenester og helse til den enkelte pasienten samtidig som vi tilrettelegger for bedre bruk av samfunnets ressurser. Samtidig er det viktig at vi hele tiden er realistiske i vår erkjennelse at den fundamentale etterspørselen til enhver tid vil overgå tilbudet, for mulighetene er ubegrensede – både innen medisinen og teknologien.

Mennesket og teknologien

For sykehuset handler digitaliseringen ikke om teknologien i seg selv. Det handler om å gi bedre behandling til hver enkelt pasient. For eksempel kan elektroniske verktøy for læring og mestring, muligheten for å registrere data direkte inn i egen journal og digital kommunikasjon med sykehuset gi en bedre totalopplevelse for den enkelte pasient. Slik kan pasienter få en større grad av trygghet og reell medvirkning i egen behandling.

Pasientreisen gjennom sykehuset

Gode tjenester handler om behandlingen, om møtet mellom pasient og behandlende lege. Det er spesialisthelsetjenestens kjerneoppgave. Men pasientens reise gjennom sykehuset består av flere ledd. De blir henvist, får et innkallingsbrev, må kanskje ringe for å bytte time, ønsker å lese seg opp på nettet i forkant av behandlingen, skal ha resept og journal, skal utskrives og komme tilbake til kontroll. Når vi forstår hele pasientens reise, kan vi bedre bidra til å sikre kvalitet i alle ledd, og derigjennom gode og effektive tjenester. Det sparer tid for pasienten og for sykehuset. Her er teknologien viktig. Med løsninger som elektronisk henvisning mellom fastlege og sykehus, mulighet til å endre og avbestille timen på nett, elektronisk resept og innsyn i egen journal, samt gode nettsider, reduseres tidsbruk og kostnader mens opplevelsen og kvaliteten øker.

Noen ganger er det små grep som skal til. For eksempel har en sms-påminnelse om timeavtalen redusert andelen pasienter som ikke har møtt til timer på sykehuset. Ved at pasienten nå får digital tilgang til sin egen journal på nett, reduseres antallet telefonhenvendelser til sykehuset.

Det samme gjelder god pasientinformasjon på nett. Når pasienten kan lese på sykehusets nettside hva som skjer før, under og etter behandlingen, reduseres antallet henvendelser og mer tid kan brukes til pasientbehandling. Slik ser vi at digitaliseringen kan bidra til en bedre opplevelse for pasienten og økt kapasitetsutnyttelse for sykehuset.

Digitalisering i sykehuset er i startfasen, det er komplekst og det tar mange retninger. Denne måneden vil vi presentere noen enkeltprosjekter fra sykehusets digitale strategi. Det strekker seg fra egenutviklede apper rettet mot pasientsamhandling til automatisering og roboter. God lesing!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s