Mindre resistensutvikling med god kunnskap om antibiotika?

Antibiotika er fantastiske legemidler som lenge behandlet bakterielle infeksjoner slik at pasienter har blitt friske. Nå står vi foran et paradigmeskifte. Vi ser stadig større forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Kan økt kunnskap om rett antibiotikabruk bidra til mindre resistensutvikling? Av: Kari Kjeldstadli, Lege i spesialisering ved avd. for farmakologi og lokal prosjektleder for KUPP Sør-Øst. …

Fortsett Mindre resistensutvikling med god kunnskap om antibiotika?

Kan forskning gi tryggere hjertepasienter?

Hvordan går det med hjertepasientene når de kommer hjem fra sykehuset? En del pasienter er utrygge og har fysiske symptomer den første tiden. Dette kan føre til reinnleggelser på sykehuset. Hva gjør man da? Man forsker! Av: Irene Lie, forsker og intensivsykepleier ved Senter for Pasientnær hjerte- og lungeforskning, Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, …

Fortsett Kan forskning gi tryggere hjertepasienter?