Blodprøver – en gullgruve

Hver eneste bloddråpe og celle i kroppen vår inneholder biologisk informasjon som potensielt kan hjelpe oss til å forstå hvorfor vi bli syke og hvordan vi kan bli friske. Nå arbeider sykehuset med å samle prøver i biobanker der alle forskere har tilgang. Av: Jørgen Aarøe og Wenche Reed, Stab forskning, innovasjon og utdanning ved …

Fortsett Blodprøver – en gullgruve